Aktuelt

Gi innspill på nye læreplaner

I 2022 får lærlinger i staten nye læreplaner. Oppbyggingen og innholdet i flere av lærefagene er endret. Nå kan du gi dine innspill til hva du mener er viktig for en statlig virksomhet i lærlingeordningen. Frist er 15. november. 

E-læringskurs i mangfoldsrekruttering kommer snart

Hvordan sikrer du at din rekrutteringsprosess er åpen for mangfold og hjelper deg til å se de relevante kvalifikasjonene hos kandidatene? Snart kan et nytt e-læringskurs gi deg nye perspektiver.

Buorre beaivi! Buoris! Buerie biejjie!

Det er duket for samisk språkuke. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil oppfordre alle virksomheter til aktivt å tenke på hvordan samiske språk kan synliggjøres, særlig på digitale plattformer.

Dette ønsker statlige virksomheter å lære av hverandre

I Mobilitetsprogrammet skal statlige virksomheter inngå strategiske kompetansesamarbeid med andre. Oppstarten har blitt noe forsinket på grunn av virusutbrudd og hjemmekontor, men allerede gjennom påmeldingen og oppstarten av koblingsarbeidet høster vi viktige erfaringer i forhold videre arbeid med mobilitet i staten

Kvinne på talerstol

Velkommen til Forvaltningskonferansen 2020

Hvordan har norsk og svensk forvaltningen håndtert pandemien? Og hvordan har det vært for ledere i forvaltningen å stå midt oppi krisehåndteringen? Hør dere erfaringer på Forvaltningskonferanse 25. november. Meld deg på nå!

Sider