Personalledelse

Å lede godt betyr både å rekruttere riktig, og å følge opp og utvikle medarbeiderne. Å følge opp det som ikke fungerer er sentralt i arbeidsgiveransvaret.