Alumni

Medarbeidarar som har slutta i verksemda kan vere verdifulle ambassadørar. Som arbeidsgjevar kan du legge til rette for å vedlikehalde relasjonen til dine tidlegare tilsette.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 31. des 2017

Alumni er eit omgrep som vert nytta når ein omtalar tidlegare tilsette som møter kvarandre i eit etablert nettverk.

Nettverket vert i hovedsak styrt av tidlegare arbeidsgjevar.

Å oppretthalde kontakten med tidlegare tilsette er nyttig og hyggeleg. Det kan også gi verdifull kompetanse tilbake til verksemda i form av re-rekruttering av medarbeidarar.

Sharethis