Når den tilsette sluttar

Når medarbeidarar sjølve seier opp stillinga si, bør du som arbeidsgjevar nytte høve til å få informasjon om sluttårsaka.

Kunnskap om sluttårsaker kan nyttast til utvikling av organisasjonen.

Det er god arbeidsgjevarprofilering å ha tidlegare tilsette som opplever seg ivaretatt frå byrjinga til slutten i di verksemd.

Pensjon og AFP
Få råd hos Statens pensjonskasse
Sluttsamtale
Dette kan du spørje om
Alumni
Vedlikehald relasjonen til tidlegare tilsette

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 12. jan 2018

Sharethis