Administrere beredskapsvakt

Beredskapsvakter krever administrasjon. Gjør realistiske vurderinger av hvor mye arbeid det er.

Publisert: 20. nov 2018, Sist endret: 03. jul 2021

Bruk av beredskapsvakt bestemmes av arbeidsgiver

Inngått avtale om beredskapsvakt trer først i kraft når arbeidsgiver har tatt endelig beslutning om at det er behov for beredskap. Dersom behovet for beredskap bortfaller brukes avtalen ikke.

Punktene under bør dere tenke på når dere skal administrere en beredskapsvaktsordning.

Lag gode rutiner

  • for hvordan dere skal  dokumentere gjennomført beredskapsvakt
  • for hvordan dere skal dokumentere utrykning/aktivt arbeid
  • for hvordan godtgjøring av beredskapsvakt skal utbetales

Gi informasjon til ansatte

  • om hvordan de leverer dokumentasjon og frister for å levere godgjøringskrav
  • om når de kan forvente utbetaling eller hvordan de avspaserer
  • om hvordan de varsler eller søker om fravær eller fritak fra beredskapsvakt
  • om ulike typer rettigheter knyttet til sykdom og liknende når den ansatte er satt opp i beredskapsvakt

Vedlikehold av arbeidsplaner

  • Det kan oppstå forhold som fører til at det må gjøres endringer i oppsatte arbeidsplaner. Det kan være ansatte som blir syke, skal ha ferie eller ber om fri fra beredskapsvakt av andre grunner.
  • Det kan oppstå forhold som gjør at arbeidsgiver ønsker å endre arbeidsplanene. Da må de drøftes på nytt.