Avvikle eller justere beredskapsvakt

Det er lurt å evaluere avtalen regelmessig for å se om den fungerer etter hensikten.

Publisert: 20. nov 2018, Sist endret: 03. jul 2021

Fra du inngår avtale om beredskapsvakt, kan behovet endre seg. Grunnen til at beredskapsvakten ble innført kan falle bort, og rammene for å gjennomføre en beredskapsvakt kan også bli annerledes. Da kan det være behov for å gjøre endringer i avtalen eller å avvikle den og si den opp.

Avvikle eller si opp avtalen

Partene kan si opp avtalen etter de frister som er avtalt.

Inngått avtale etter HTA § 17 punkt 4 eller 5 vil være en tariffavtale/særavtale etter tjenestetvistloven § 11. Ved uenighet er det er tjenestetvistloven som regulerer hvordan en slik avtale kan avvikles eller justeres.

En avtale skal inneholde en dato for når den trer i kraft. Hvis dere ikke skriver inn en oppsigelsesfrist, er det tre måneder som gjelder.

Justere avtalen

Dersom dere ønsker å gjøre justeringer i avtalen, kan den sies opp til reforhandlinger. Når en avtale sies opp til reforhandlinger, vil det dere har avtalt i den oppsagte avtalen gjelde inntil dere blir enige om noe annet. Avtalen kan også inneholde et punkt om at den skal evalueres innen en viss tidsperiode

Dersom dere ikke blir enige, er det ingen ankeinstans som dere kan løfte saken til med unntak av spørsmål om hvilket deletall som er rimelig å benytte for berging av beredskapsvaktens andel av den normale arbeidstid. Dere må da vurdere om dere vil forlenge gjeldende avtale eller om dere vil si den opp. Dersom avtalen sies opp uten at dere blir enige om noe annet, vil hovedtariffavtalens bestemmelser § 17 pkt 1, 2 og 3 gjelde.