Etablere beredskapsvakt

Slik lager du vaktplaner, beregner kostnader og inngår avtaler om beredskapsvakt.

Publisert: 20. nov 2018, Sist endret: 03. jul 2021

Se eksempler i teksten og last ned verktøy nederst i artikkelen.

Husk at innføring av beredskapsvakt er en drøftingssak. Det som må avtales er om beredskapsvakten:

  • helt eller delvis skal telles som en del av den alminnelige arbeidstid
  • og/eller ha et annet deletall
  • eventuell kompensasjon per vaktperiode

Andre faktorer som drøftes er:

Teknisk tilrettelegging

Er det en egen beredskapstelefon?

Hvilke tekniske krav stilles? Må det være mobildekning eller bredbånd?

Responstid

Hvor raskt må den ansatte svare på en henvendelse/aktivitet. Det kan være stor variasjon her.

Utrykning /aktivt arbeid

Må den ansatte kunne rykke ut til arbeidssstedet? Eller kan medarbeideren foreta aktivt arbeid og løse beredskapsvakten hjemmefra?

Hvor mobil kan den ansatte være i vaktperiodene?  Kan den ansatte for eksempel være i utlandet eller på hytta?

Vær tydelig på hva som er aktivt arbeid og hvordan dette skal dokumenteres.

Vaktplaner

Vaktplanene vil avhenge av mange forhold.

  • Hvor mange har den etterspurte kompetansen for beredskapsvakten? Det vil ha betydning for hvordan vaktplanen kan settes opp.
  • Hvilket tidsrom er det beredskapsvakten skal dekke? Skal det være døgnet rundt eller noen timer ut over ettermiddagen? Skal det være i helgen? Skal det være på helligdager?
  • Skal den beregnede tiden av beredskapsvakten inngå som en del av arbeidstiden eller vil dere avtale med de tillitsvalgte at den ikke skal gjøre det?
  • Skal ingen eller deler av den beregnede arbeidstiden tas ut som avspasering?

Eksempel på vaktplan - beredskap 1530 - 2200 med avspasering

Eksempel på vaktplan - beredskap 24/7

Kostnadsberegning

Når vaktplanene er laget, og dere har avklart hva som skal avspaseres og hva som skal godtgjøres økonomisk, kan dere også beregne kostnader.

Skjemaet under er et verktøy for å beregne kostnader for godtgjøring etter HTA § 17 pkt 3 og 4.

Husk at det også kan avtales andre måter å godtgjøre beredskapsvakt på. Det kan være administrativt enklere å avtale en godtgjøring per vakt eller vaktperiode etter HTA § 17 pkt 5.

Ønsker du å vite hvordan andre virksomheter gjør det? Kontakt en kollega i staten: