Avslutte lærlingforhold

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 18. des 2017

Fagprøve

Mot slutten av læretiden skal lærlingene opp i en fagprøve. Her prøves de i kompetansemålene fra den aktuelle læreplanen.

Det er opp til prøvenemnda i den lokale fylkeskommunen å utarbeide retningslinjer for hvordan fagprøven skal gjennomføres. Det er derfor svært ulik praksis i hvordan denne gjennomføres.

Fagprøven skal normalt gjennomføres på fire dager. Prøven er stort sett praktisk. I noen tilfeller er den helt eller delvis teoretisk. Fagprøver i kontor- og administrasjon og IKT-servicefaget er eksempler der fagprøven kan være helt eller delvis teoretisk.

Oppmelding

Det er lærebedriftens ansvar å melde opp lærlingene til fagprøve. Bedriften får beskjed fra fylkeskommunen når det åpnes for oppmelding.

Det åpnes for oppmelding rundt et halvt år i forkant av perioden for gjennomføring av fagprøven, stort sett på starten av året. Oppmeldingen foregår i Vigo Bedrift hvor bedriften melder inn ønskede prøvedatoer.

Fagprøven skal avholdes så tett opp til avslutning av læretid som mulig. Prøven kan gjennomføres fra to måneder før avslutning og senest to måneder etter at læretiden er avsluttet. Prøven bør avlegges så tidlig som mulig for å ta hensyn til lærlingens planer etter at læretiden er over.

Forberedelse

I forkant av fagprøven er det viktig at bedriften går gjennom alle kompetansemålene sammen med lærlingen. På den måten sikrer bedriften at lærlingen har fått opplæring i, og er trygg på, alle målene. Dokumentasjon og logg som lærlingen har ført i løpet av læretiden er til stor nytte i forberedelsen av fagprøven.

Vi anbefaler at virksomhetene gjennomfører en fagprøvetest som simulerer fagprøven. Dersom man er medlem av et opplæringskontor, er det vanlig at opplæringskontoret gjennomfører fagprøvetestene.

Gjennomføring

Lærlinger og virksomheter får varsel om gjennomføringsdato senest 14 dager før fagprøven skal gjennomføres.

Prøvenemnda, som har ansvaret for gjennomføringen av prøven, skal kontakte lærlingen og faglig leder for å avtale et informasjonsmøte i forkant av prøven. På dette møtet skal både prøvenemnden, faglig leder og lærling være til stede.

Når prøven skal tas, kommer prøvenemnden til dere for å levere ut oppgaven og svare på spørsmål som lærling eventuelt har til denne.

Under fagprøven har lærlinger alle hjelpemidler tilgjengelig bortsett fra faglig leder, som ikke skal bistå under fagprøven. Under vurderingen av fagprøven skal begge medlemmer av prøvenemnda være til stede. Faglig leder kan også be om å være til stede under vurderingen av fagprøven.

Fagprøven vil resultere i et av resultatene ikke bestått, bestått og bestått meget godt.

Hva skjer om lærlingen ikke består fagprøven?

Dersom lærlingen får vurderingen ikke bestått, kan lærlingen velge å enten gå opp til en ny fagprøve eller klage på gjennomføringen av fagprøven, eller på vedtaket.

Dersom lærlingen ønsker å klage på vedtaket, bør virksomheten bistå lærlingen i prosessen. En skriftlig begrunnelse må sendes til klagenemnda, som vil behandle klagen. Dersom klagenemnda gir lærlingen medhold i klagen vil resultatet endres til bestått. Dersom klagenemnda ikke gir lærlingen medhold, vil lærlingen måtte gå opp til ny fagprøve.

Etter fagprøven

Virksomheten har i utgangspunktet ingen forpliktelser overfor lærlingen etter at læretiden har gått ut.

I noen tilfeller blir ikke fagprøven satt opp før lærertiden har gått ut. I andre tilfeller får lærlingen ikke bestått på første forsøk. Lærlingen bør få fortsette i virksomheten frem til fagprøven er bestått.

Dersom fagprøven gjennomføres før læretiden er over, skal lærlingen fortsatt arbeide i virksomheten frem til kontrakten utløper. Når fagprøven er bestått og læretiden utløper, tildeles lærlingen fagbrevet og har fullført sin yrkesfaglige utdanning.

Videre ansettelse?

Virksomheten forplikter seg ikke til å tilby videre ansettelse til lærlingen. Likevel er det ønskelig at virksomheten vurderer å ansette lærlingen dersom det oppstår stillinger hvor kompetansen til lærlingen er relevant.

Her finner du informasjon om lærlingens muligheter videre:

Annen jobb

Dersom virksomheten ikke har muligheten til å tilby lærlingen videre ansettelse, har lærlingen flere muligheter. Lærlingen kan velge å søke på andre stillinger som er relevant for fagbrevet eller eventuelt andre jobber.

Fagskole

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger med varighet fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Utdanningen bygger på videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse med erfaring fra arbeidslivet.

Påbygging til generell studiekompetanse

Noen lærlinger ønsker å ta høyere utdanning. Hun eller han kan velge å ta påbygg enten under læretiden eller etter.

Dersom lærlingen ønsker å ta påbygging under læretiden, bør virksomheten legger til rette for dette.

Det kan være krevende å ta påbygging samtidig som man jobber fulltid. Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av opplæring i lærefaget, men det er for eksempel vanlig at lærlingen får fri ved gjennomføring av eksamen.

Y-veien

Det finnes flere høyere studieretninger hvor man kan søke etter endt læretid og uten generell studiekompetanse. For eksempel kan man søke på Dataingeniør på NTNU Gjøvik med fagbrev i IKT-servicefag eller Studiet i serviceledelse og markedsføring på Høgskolen i Innlandet, dersom man har fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget.

Kontakt OK stat: okstat@difi.no

Deldette