Gjennomføring av fagprøven 2021

Har du lærlinger som skal ta fag- eller svenneprøve i løpet av våren 2021? Her får du råd om hvordan du gjennomfører årets fagprøver, og hvordan du sikrer at læreplanen er fulgt. 

Publisert: 22. Apr 2021, Sist endret: 25. jun 2021

De fleste lærlingene som skal ta fag- eller svenneprøven i år har i stor grad fått opplæring på hjemmekontor. Det har ikke vært en optimal situasjon: Arbeidsoppgaver som krever fysisk oppmøte kan ha falt bort. Å gi inngående og god nok opplæring i enkelte arbeidsoppgaver over nett har vært utfordrende.  

Pass på at lærlingen har kompetansen som kreves

Nå som fagprøven nærmer seg, må dere som har lærlinger sette inn ekstra tiltak for å sikre at lærlingene har lært det de skal i henhold til læreplanen i sitt fag.  

  • Kartlegg hva lærlingene trenger av kompetanse og legg til rette for at de får jobbe med dette 
  • Prioriter så langt det er mulig å la lærlingene jobbe på kontoret slik at de får jobbe praktisk 
  • Gi lærlingen en skriftlig oppgave de må svare på og dokumentere innen en gitt frist. Gi tilbakemelding.
  • Be lærlingene som trenger det ta e-læringen Økonomikurs for lærlinger i staten 

Fagprøven og smittevernregler 

Selv om vi er i en koronapandemi, prioriteres det at fag- og svenneprøver gjennomføres på en så normal måte som mulig med fysisk oppmøte.

I år kan det fortsatt være strenge smittevernregler på tidspunktet lærlingen din skal ha prøven.  

Derfor er det gjort unntak i forskrift til opplæringslova til og med 1. juli 2021, slik at den kan gjennomføres på best mulig måte.  

Fordi smittetallene svinger og det er ulikt reglement i fylkeskommunene, kan prøvenemnda legge til rette for at fag- og svenneprøvene gjennomføres på alternative måter. Et krav til fagprøven er imidlertid at minst et prøvenemndsmedlemmene er fysisk til stede ved oppstart og avslutning av fagprøven. Dette bestemmer prøvenemnda selv, og de vil gi informasjon om dette når de tar kontakt for å avtale prøvedato. 

Som faglig leder og arbeidsgiver må dere sørge for at lærlingen får delta fysisk på jobb de dagene fag- eller svenneprøven gjennomføres.   

Følg smittevernreglene i fylket og virksomheten

Siden minst en av prøvenemndene må være til stede både ved oppstart og avslutning av fagprøven må gjeldene smittevernregler i fylkeskommunen ivaretas.    

  • Følg med på smittevernreglene som gjelder for fylkeskommunen virksomheten din hører til 
  • Overhold smittvernsreglene i virksomheten  
  • Gjør prøvenemnda oppmerksom på rutiner for smittevern i en e-post før de fysiske møtene 

Må lærlingen være ansatt ut hele læretiden? 

Lærlinger må i en normal situasjon gå ferdig hele læretiden sin, selv om de består fagprøven på et tidligere tidspunkt. Koronasituasjonen gir dispensasjon fra dette kravet. Det vil si at lærlinger har mulighet til å avvikle læretiden sin den dagen de består fag- eller svenneprøven.  

Dette gjelder i spesielle situasjoner ved for eksempel bortfall av arbeidsoppgaver.  

Det må være skriftlig dokumentert at en tidligere avslutning av læretiden er godkjent fra begge parter, både lærling og virksomhet. Siden ingen lærlinger i staten er permittert har de rett til å fullføre hele læretiden sin i virksomheten.  

Ofte stilte spørsmål om fagprøven (okstat.no - for lærlinger i staten)

Har dere spørsmål eller har behov for veiledning rundt fagprøven? Kontakt OK stat 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*