Avslutning av læretiden

De fleste lærlinger går opp til fagprøven før selve læretiden er slutt. Faglig leder bør sette seg inn i hva din virksomhet må bidra med.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 17. okt 2021

Fagprøven markerer at læretiden snart er over. Du må gjøre noen siste tiltak før lærlingen går videre med studier eller ut i arbeidslivet.  

Les den generelle informasjonen OK stat gir til sine lærlinger om de ulike delene av fagprøven.

Forberedelser til fagprøven 

Gjennom den interne opplæringsplanen, arbeidsoppgavene lærlingen har gjennomført og tilbakemeldinger fra faglig leder i læretiden, har lærlingen allerede blitt godt forberedt til fagprøven.  

Det kan likevel være greit å sjekke om lærlingen trenger ekstra forberedelser til fagprøven.

Sjekkliste for ekstra forberedelser til fagprøven (doc)

Er du usikker på om lærlingen vil bestå fagprøven? Kontakt OK stat 

Hvordan fagprøven gjennomføres 

Det er til dels store variasjoner i fagprøvene både med tanke på lærefag og hvilket fylke man tilhører. Ta kontakt med fagopplæringen i fylket, eller ditt opplæringskontor, for å finne ut hvordan fagprøven gjennomføres. 

Praktisk informasjon om fagprøven (doc)

Kontakt OK stat angående fagprøven  

Når lærlingen har bestått fagprøven

Lærlingen skal arbeide ut den kontraktsfestede læretiden sin, uansett om fagprøven er bestått før læretiden er slutt. Normalt tar en del lærlinger ut ferie mot slutten av læretiden hvis de er ferdig i juli/ august.  

Fagbrevet deles som regel ut i rådhuset i fylket til virksomheten. Hvis det er mulig, kan faglig leder delta på dette. Be lærlingen bestille billett til utdelingen. 

Siste arbeidsdag 

Når lærlingen har sin siste arbeidsdag hos dere bør det avholdes en avslutning i tråd med rutiner i virksomheten.  

I tillegg bør du skrive en attest. Ta en kikk på sjekklisten hva en slik attest bør inneholde:

Attest til lærlinger - sjekkliste (doc)

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*