Bli godkjent lærebedrift

For å kunne ta inn en lærling, må virksomheten din bli godkjent lærebedrift. Slik går dere frem.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 20. Feb 2021

For å bli godkjent, hjelper vi i OK stat deg med å få på plass 

 • hvilke lærefag dere har behov for å ansette en lærling i  
 • en person som kan være faglig leder for lærlingen  
 • en intern opplæringsplan for lærlingen   

Behovsavklaring  

Hvor passer det best med en lærling i din virksomhet? Hvor vil ansatte ha tid til å følge opp lærlingen, og hvor tenker du at en lærling kan bidra mest?

Er lærlingene til nytte for dere, vil ikke bare de ansatte hos deg være positive til lærlingordningen. Lærlingen vil også oppleve motivasjon ved å føle at de bidrar i løpet av læretiden.   

Finn riktig  lærling og forankre det i hele virksomheten  

Når du skal finne hva slags lærling dere skal ha, må dere kartlegge behov på samme måte som dere kartlegger behovet for en ny medarbeider.  

Forskjellen er at du nå må kople arbeidsoppgavene lærlingen skal utføre på et fag og en læreplan. Læreplanen i faget forteller deg hva slags kompetanse lærlingen skal sitte igjen med etter læretiden.  Lurer du på noe i den prosessen, anbefaler vi deg å kontakte oss i OK stat.  

En god fremgangsmåte for å forankre lærlingordningen i hele virksomheten, er å la de ansatte delta i dette arbeidet:  

 • Be avdelingsledere og seksjonsledere i virksomheten din om å finne ut hvor de har behov for støtte og avlastning.  
 • Lag en liste over arbeidsoppgavene du får av lederne, og hvor oppgavene skal utføres. Dette gir deg en oversikt over hvilken avdeling eller avdelinger lærlingen kan jobbe i. 

Ut fra listen med arbeidsoppgaver kan du lage en plan til lærlingen.    

Hvilken avdeling skal lærlingen være ansatt i?  

Under behovsanalysen fikk du kartlagt hvor dere har behov for mest arbeidskraft. Du kan derfor ansette lærlingen i denne avdelingen. Det er en fordel at arbeidsoppgavene dekker flere av kompetansemålene i læreplanen, men mange lærrlinger er i sin læretid innom flere avdelinger i en virksomhet.

 På denne måten får lærlingen variasjon i arbeidshverdagen sin, og dere får utnyttet lærlingen kanskje flere steder i virksomheten der det er behov for det. 

Faglig leder   

For å bli godkjent lærebedrift må du finne en som kan være faglig leder for lærlingen. 

En faglig leder har det overordnede ansvaret for at lærlingen får opplæring i hele læreplanen, og for at lærlingen er forberedt til fagprøven. Det er en fordel å ansette lærlingen i den avdelingen som den faglige lederen også er ansatt i. Dette gjøres blant annet i virksomheter der lærlingen roterer på å få opplæring i ulike avdelinger.  

Den faglige lederen må blant annet:  

 • Lage en intern opplæringsplan. Du kan lese mer om dette lenger ned.
 • Signere lærekontrakten .
 • Følge opp at lærlingen trives på jobb .
 • Følge opp at lærlingen dokumenterer arbeidsoppgaver, utvikler seg faglig og blir mer og mer selvstendig  .
 • Gi tilbakemeldinger på lærlingens arbeid, og hva de må jobbe videre med  
 • Gjennomføre den halvårige vurderingssamtalen. Se eksempel fra utdanningsetaten.
 • Ha kontakt med opplæringskontoret  

Hvis den faglige lederen på et tidspunkt i læretiden er usikker på om lærlingen klarer å fullføre på normert tid, bør personen ta kontakt med opplæringskontoret så raskt som mulig for støtte.    

Sjekkliste hvem bør bli faglig leder 

Det er faglig leder som følger opp lærlingen i læretida. Det kan du lese mer om i fasen Oppfølging av lærling.

Intern opplæringsplan

For å bli godkjent som lærebedrift må du og faglig leder ha påbegynt en intern opplæringsplan. 

Planen bidrar til at læretiden blir mer forutsigbar og systematisk for både lærling og dere som lærebedrift. I tillegg synliggjør den sammenhengen mellom kompetansemålene i læreplanen og arbeidsoppgavene i virksomheten. 

Ønsker du hjelp til den interne opplæringsplanen, kan du ta kontakt med OK stat. Vi har eksempler på påbegynte planer i alle våre lærefag.

Mal for egen opplæringsplan 

Når du er blitt medlem av OK stat, sender du opplysninger om hvem som skal være faglig leder, og den påbegynte, interne opplæringsplanen for lærlingene til okstat@dfo.no

Vi registrerer dette hos fylkeskommunen, som godkjenner dere som lærebedrift.

 

Jobber du i en større virksomhet med mange lærlinger? Da anbefaler vi å lage en plan for hvordan opplæringen skal foregå. La deg inspirere av:
 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*