Medarbeiderundersøking

Medarbeiderundersøkinga er ei kilde til kunnskap og innsikt i arbeidstilhøva i di verksemd. Bruk resultata frå undersøkinga til ei målretta utvikling av organisasjonen din.

Publisert: 28. nov 2017, Sist endra: 14. jan 2020

Under finn du ein prosess for medarbeidarundersøking:

Statsansatteundersøkinga

Difi har fleire gonger gjennomført den store medarbeiderundersøkinga i staten på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne skifta namn i 2018 til statsansatteundersøkinga. Denne undersøkinga må ikkje verte forveksla med Avant.

Den store medarbeiderundersøkinga i staten gjerast blant eit tilfeldig utval statlege ansatte. Undersøkinga kan vere til nytte for brukarar av Avant som ønskjer:

  • Å sjå på ordlyden for å formulere eigne spørsmål i Avant
  • Sjå på resultat for å jamstille tilfella der ordlyden er identisk eller liknar
  • Sjå på analyser i rapporten som omtalar resultata.

Statsansatteundersøkinga 2018

Sharethis