Medarbeiderundersøking

Medarbeiderundersøkinga er ei kilde til kunnskap og innsikt i arbeidstilhøva i di verksemd. Bruk resultata frå undersøkinga til ei målretta utvikling av organisasjonen din.

Publisert: 28. nov 2017, Sist endra: 11. jan 2021

Under finn du ein prosess for medarbeidarundersøking:

Statsansatteundersøkelsen

Difi har fleire gonger gjennomført den store medarbeiderundersøkinga i staten på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne skifta namn i 2018 til Statsansatteundersøkelsen.

Statsansatteundersøkelsen i staten gjerast blant eit tilfeldig utval statlege ansatte. Den neste undersøkinga vert gjort i 2021.

Statsansatteundersøkelsen 2018

Sharethis