Avant - medarbeiderundersøkelse

Viktig informasjon til alle virksomheter som har brukt Avant en eller flere ganger i løpet av perioden 2015-2019, eller skal bruke Avant i begynnelsen av 2020.

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 04. Feb 2020

Avant-avtalen går ut i 2020

DFØs avtale med Rambøll Management Consulting om Avant – verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser opphører 30. mars 2020. I den forbindelse er vi pliktige til enten å slette eller tilbakelevere alle data som ligger i Avant. Slettingen gjelder også eksiterende sikkerhetskopier.

Kan man bruke Avant i 2020?

De virksomhetene som har tatt det obligatoriske Avant-kurset tidligere og ønsker å gjennomføre undersøkelsen i januar 2020 har mulighet til å gjøre det. Da er det god tid til å avslutte arbeidet før avtalen opphører. 

Dataene i verktøyet vil bli slettet, hvis de ikke overføres til en ny leverandør

DFØ vil sende instruks til Rambøll om å slette dataene som ligger i Avant fra din virksomhet. Slettingen vil skje i tidsrommet 20.-30. mars 2020.

Hvis Avant-brukere ønsker å overføre dataene til en ny leverandør av medarbeiderundersøkelser, kan dette gjøres ved å bestille datasett fra Rambøll. Ta kontakt med Harald Kildal hos Rambøll på e-post harald.kildal@ramboll.com innen 1. mars 2020. Fint hvis dere setter avant@difi.no i kopi i henvendelsen til Rambøll. Selve overføringen må skje innen 20. mars 2020.

For å styrke personvernet til respondentene, har vi valgt å ikke gi Rambøll anledning til å sende datasettet til den enkelte virksomhet. Persondata som navn, e-post og demografiske variabler slettes etter 30 dager i løsningen i dag, men den organisatoriske tilhørigheten består.

Hva skjer etter at avtalen er opphørt?

Innen 30. mars har alle Avant-brukere tilgang til verktøyet og anledning til å laste ned rapporter fra verktøyet. Hvis tidligere Avant-administrator har sluttet, eller dere trenger en ny tilgang til verktøyet, ta kontakt med harald.kildal@ramboll.com.

Hvis dere ikke har informert Rambøll om overføring av data til ny leverandør innen 1. mars 2020, vil dataene bli slettet på tidspunktet beskrevet over.

Vi kommer ikke til å sende ut informasjon til hver enkelt virksomhet om at dataene er slettet, men vi kommer til å dokumentere at sletting er foretatt. Denne dokumentasjonen vil være tilgjengelig for virksomhetene ved behov.

Kommer det et nytt tilbud fra DFØ?

DFØ skal fortsatt tilby et verktøy for medarbeiderundersøkelser for statlige virksomheter. Vi er i dialog med samarbeidspartnere for å utvikle en slik løsning. Tilbudet vil være tilgjengelig fra 2021. Hvis dere har behov for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse i mellomtiden, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med andre leverandører.

Har du spørsmål om avviklingen?

Ta kontakt med arbeidsgiverstøtte. Velg kategori medarbeiderundersøkelser når du sender inn spørsmål.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*