Avant - medarbeiderundersøkelse

Avant er et gratis verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter. Det kartlegger motivasjon, engasjement, oppfatninger om kvalitet og resultatoppnåelse. Et fast oppsett av spørsmål sikrer måling av statlig personalpolitikks hovedområder og satsinger.

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 05. sep 2019

Avant gir arbeidsgiver mulighet til å spørre alle ansatte samtidig og på en helhetlig måte om deres syn på forhold som påvirker jobbengasjement og gjennomføringsevne.

Hvordan komme i gang?

For å bruke Avant må den/de som skal administrere undersøkelsen for virksomheten gjennomføre et obligatorisk kurs.

NB! Siste kurs i Avant holdes 23. august 2019, se Difis kurskalender for påmelding.


Har du spørsmål om Avant?

Ta kontakt med Sanja Kostovska Skaar, tlf 48 08 49 62 eller e-post sanja.skaar@difi.no

Dette verktøyet gir grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap i en virksomhet.

Avant er utviklet ut fra en statlig kontekst.

Hva måler Avant?

Avant er bygget opp med en stamme av spørsmål som sikrer måling av hovedområdene innen statens personalpolitikk, strategier og andre sentrale føringer. Undersøkelsen måler forhold innenfor følgende tema:

  • Engasjement
  • Gjennomføringsevne
  • Målorientert ledelse
  • Støttende ledelse
  • Samhandling
  • Kollegastøtte
  • Min utvikling
  • Rolleklarhet
  • Rammevilkår
  • Arbeidsbelastning

Spørreskjemaet omfatter 54 obligatoriske spørsmål og 24 valgfrie forhåndsdefinerte spørsmål. I tillegg kan virksomheten inkludere inntil 10 egendefinerte spørsmål. Dette gir fleksibilitet til å integrere egne fokusområder og utfordringer, i tillegg til at de faste spørsmålene gir resultater som er sammenlignbare med andre virksomheter og over tid.

Hvordan vises resultater fra Avant?

Rapportene i Avant synliggjør på en enkel måte hvordan grupper svarer på konkrete spørsmålsstillinger. Det gir dere godt grunnlag for dialog og prosesser rundt forbedrings- og bevaringspunkter i virksomheten.

Avant-avtalen går ut i 2020

Vår avtale med underleverandør Rambøll Consulting AS om bruk av Avant går ut i 30. mars 2020. De virksomhetene som ønsker å gjennomføre undersøkelsen i januar har mulighet til å gjøre det. Da har disse virksomhetene god tid til å avslutte arbeidet. Difi vurderer nå hvordan et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser skal tilbys virksomhetene i fremtiden. Vi har også fått en del tilbakemeldinger fra ulike virksomheter som ønsker et spørsmålsbatteri som i større grad er forskningsbasert. En slik endring i spørreskjemaet vil i så fall medføre at virksomhetene som tar i bruk et nytt verktøy ikke vil ha sammenlignende resultater det første året.

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*