Avant-verktøyet er avviklet

DFØs avtale med Rambøll Management Consulting om Avant – verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser opphørte 30. mars 2020. Det er derfor ikke lenger mulig å bruke Avant som et felles sentralt tilbud for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 07. Apr 2020

Ivaretakelse av dataene i verktøyet

Dataene i verktøyet er slettet, hvis virksomhetene ikke har meldt om oversendelse til ny leverandør.

I desember 2019 informerte vi alle virksomheter, som har benyttet AVANT om at avtalen ville opphøre 30. mars 2020. Innen den datoen har alle Avant-brukere hatt tilgang til verktøyet og anledning til å laste ned rapporter fra verktøyet. For å styrke personvernet til respondentene, har vi valgt ikke å gi Rambøll anledning til å sende datasettet til den enkelte virksomhet.

Hvis dere ikke informerte Rambøll om overføring av data til ny leverandør innen 1. mars 2020, er dataene nå slettet.

Vi kommer ikke til å sende ut informasjon til hver enkelt virksomhet om at dataene er slettet, men vi kommer til å dokumentere at sletting er foretatt. Denne dokumentasjonen vil være tilgjengelig for virksomhetene ved behov.

Kommer det et nytt tilbud fra DFØ?

DFØ skal fortsatt tilby et verktøy for medarbeiderundersøkelser for statlige virksomheter. Vi er i dialog med samarbeidspartnere for å utvikle en slik løsning. Tilbudet vil være tilgjengelig fra 2021. Hvis dere har behov for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse i mellomtiden, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med andre leverandører.

Har du spørsmål om avviklingen?

Ta kontakt med Arbeidsgiverstøtte. Velg kategori medarbeiderundersøkelser når du sender inn spørsmål.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*