Avant er et verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter. Denne prosessveilederen er et hjelpemiddel for gode prosesser i forbindelse med medarbeiderundersøkelser.

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse utgjør et felles grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap. Hensiktsmessig oppfølgingsarbeid med god dialog bidrar til helhetlig organisasjonsutvikling. 

Hvem er denne veilederen nyttig for?

Prosessveilederen retter seg mot HR-funksjonen, ledere og toppledelse. HR-funksjonen har ofte et overordnet ansvar for koordinering av medarbeiderundersøkelser, mens toppledelse og ledere har ansvar for formidle resultatene og lede oppfølgingsarbeidet i henholdsvis virksomheten og i sine enheter.

Veilederen er også nyttig for tillitsvalgte og verneombud. Involvering og godt samarbeid er nøkkelfaktorer for å lykkes, og de tillitsvalgte er sentrale medspillere i både forberedelser til og oppfølging av medarbeiderundersøkelser, i kraft av å representere de ansatte i virksomheten.

I prosessveilederen beskrives 6 faser:
beslutte - forberede - måle - formidle - forstå - utvikle

Veilederen er praktisk rettet, og setter virksomheten i stand til å komme seg fra tall til faktisk handling. Hver fase beskriver hva dere bør tenke på, hvordan dere kan arbeide og hvem som gjør og har ansvar for hva.

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 10. okt 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*