Avant er et verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter. Denne prosessveilederen er et hjelpemiddel for gode prosesser i forbindelse med medarbeiderundersøkelser.

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 10. okt 2018

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse utgjør et felles grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap. Hensiktsmessig oppfølgingsarbeid med god dialog bidrar til helhetlig organisasjonsutvikling. 

Hvem er denne veilederen nyttig for?

Prosessveilederen retter seg mot HR-funksjonen, ledere og toppledelse. HR-funksjonen har ofte et overordnet ansvar for koordinering av medarbeiderundersøkelser, mens toppledelse og ledere har ansvar for formidle resultatene og lede oppfølgingsarbeidet i henholdsvis virksomheten og i sine enheter.

Veilederen er også nyttig for tillitsvalgte og verneombud. Involvering og godt samarbeid er nøkkelfaktorer for å lykkes, og de tillitsvalgte er sentrale medspillere i både forberedelser til og oppfølging av medarbeiderundersøkelser, i kraft av å representere de ansatte i virksomheten.

I prosessveilederen beskrives 6 faser:
beslutte - forberede - måle - formidle - forstå - utvikle

Veilederen er praktisk rettet, og setter virksomheten i stand til å komme seg fra tall til faktisk handling. Hver fase beskriver hva dere bør tenke på, hvordan dere kan arbeide og hvem som gjør og har ansvar for hva.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*