Roller og ansvar i formidlingsfasen

Publisert: 10. okt 2018, Sist endret: 04. Mar 2019
 
 

Toppleder og leder:

Gjennomgå rapportene grundig, og let etter sammenhengene mellom de ulike hovedområdene. Se resultatene i en større sammenheng, og prøv å forstå hva de faktisk er et uttrykk for. Diskuter resultatenei ledergruppen din og hvordan disse kan formidles, og med de tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget. Finn rett fokus på det du formidler til de ansatte, og vær obs på å ikke farge formidlingen av resultatene med dine subjektive tolkninger og årsaksforklaringer.

 
 

HR/koordinerende enhet:

Bistå lederne med fortolkning av resultatene ved behov. Bistå toppleder i å utforme sitt budskap i formidlingsmøtet. Vær en sparringspartner og støttespiller for lederne på alle nivåer dersom de har behov for eller ønsker det.

 
 

Tillitsvalgte/verneombud:

Sett deg inn i resultatene på det nivået som du representerer. Delta i diskusjoner av resultatene. Vær ryddig på hvilken rolle du har når: snakker du som verneombud eller som medarbeider? Pek på hva du opplever som bra hos lederen. Når du ser resultatene: hva gleder deg mest, og hva tenker du at er årsaken til at det er bra? I oppfølgingsmøtet er det viktig at du som medarbeider tar ansvar for å bidra med dine tanker om hva du opplever som bra. Vær også ærlig på hva det vil være viktig for vernearbeidet å styrke det neste året.

 
 

Medarbeider:

Vær en god lytter. Sett deg inn i rapportene, og reflekter over hva du tenker om resultatene. Hva betyr resultatene for deg, og på hvilke områder er det viktigst med utvikling eller endring for at du skal kunne gjøre en god jobb og trives?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*