Roller og ansvar i forståelsesfasen

Publisert: 10. okt 2018, Sist endret: 04. Mar 2019
 
 

Toppledelse:

Vær interessert i hva som skjer i de ulike avdelingene/enhetene. Sett oppfølgingsarbeidet på agendaen på ledergruppemøte. Gjør deg tilgjengelig for sparring med dine ledere.

 

 
 

Leder:

Sett av nok tid. Vær bevisst på å ikke hoppe til konklusjoner for raskt, eller å la din personlige tolkning av hva som er årsaker farge dialogen med dine medarbeidere. Behold roen slik at medarbeiderne opplever at du faktisk ønsker å høre hva de mener. De har trolig verdifull informasjon til deg. Opplever du det utfordrende å få negative tilbakemeldinger på f. eks ditt lederskap, be gjerne om hjelp til å forstå og oppfordre til å komme med eksempler. Gi uttrykk for at du vil drøfte resultatene med din overordnede eller f eks HR. Bryt opp den tradisjonelle "avdelingsmøte-formen" for å skape god dialog og engasjement for oppfølgingsarbeidet. Følg spillereglene. fasiliter prosessen på en god måte, be HR/koordinerende enhet om opplæring, støtte eller bistand dersom du ønsker det.

 
 

Tillitsvalgt/verneombud:

Delta i prosessen i dine enhet på linje med alle andre medarbeidere. Vær bevisst og tydelig på din rolle når du snakker som tillitsvalgt. Følg spillereglene.

 

 
 

Medarbeider:

Delta i prosessen. Vær aktiv. Følg spillereglene.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*