Gjennomføre målingen

Det er tid for gjennomføring av selve målingen. Denne fasen er faktisk den minst arbeidskrevende. Medarbeiderundersøkelsen skal publiseres og besvares, før resultatene av målingen omformes til rapporter og skal formidles. Selve målingen går faktisk (nesten) av seg selv dersom forberedelsene er gode.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 04. Mar 2019

Publisere undersøkelsen

Undersøkelsen bør publiseres på et relativt rolig tidspunkt, og ikke rett før felles tidsfrister og deadlines. Sett en klar svarfrist. Tidsrommet for å svare på undersøkelsen bør ryddes på virksomhetsnivå slik at medarbeiderne har anledning til å besvare så snart som mulig.

Vær tydelig på hvor lang tid det vil/kan ta å besvare undersøkelsen, slik at medarbeiderne har mulighet til å gjøre det i en uavbrutt sekvens. Oppfordre til ærlighet i besvarelsen. Oppgi hvem som kan kontaktes dersom tekniske eller andre problemer oppstår.

Dersom det i utformingen av undersøkelsen har vært diskutert og bearbeidet begreper som brukes i undersøkelsen, så har ikke nødvendigvis alle medarbeidere vært med i disse diskusjonene og begrepene må derfor forklares. Gjør det tydelig slik at medarbeidere legger en felles forståelse til grunn når de svarer. Vær også tydelig på anonymitet og på hva svarene skal brukes til.

Besvare undersøkelsen

Undersøkelsen kan besvares på både PC, nettbrett og mobil.

 

I det undersøkelsen sendes ut, blir alle involverte ledere og medarbeidere respondenter i undersøkelsen. Superbrukere (ofte HR) ivaretar spesifikke oppgaver som tekniske utfordringer og lignende. Alle ansatte i virksomheten skal besvare undersøkelsen, også ledere er medarbeidere i denne sammenheng.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*