Roller og ansvar i å utvikle konkrete mål og tiltak

Publisert: 10. okt 2018, Sist endret: 04. Mar 2019

Toppleder:

 
 

Legg opp til en oppfølgingsprosess som går «nedenfra og opp».  Diskuter med AMU, ledergruppen, tillitsvalgte og HR. Ordet ‘hvordan’ kan være forløsende for å komme fra ord til handling.

Leder:

 
 

Ta ansvar for fremdrift i prosessen, og legg opp til en fremdrift og et aktivitetsnivå som passer din enhet og dine medarbeidere. Involver alle i prosessen, og sørg for at også de som ikke snakker mest blir hørt. Fasiliter prosessen selv, eller be om støtte bistand fra andre (HR, medarbeidere, eller andre). Diskuter med medarbeiderne hva de forventer av deg, og hva du forventer av dem i oppfølgingen av det dere blir enige om i oppfølgingsplanen.

 
 

HR/koordinerende enhet:

Skap en felles oversikt over behov og planer. Koordiner det videre arbeidet på en hensiktsmessig måte.

 

 
 

Tillitsvalgte/verneombud:

Delta i diskusjoner av tiltak på virksomhetsnivå. I den enkelte enhet deltar du i oppfølgingsarbeidet på linje med de andre medarbeiderne. Vær ryddig på hvilken rolle du har i ulike sammenhenger.

 
 

Medarbeider:

Bidra i dialogen og oppfølgingsarbeidet. Vær konstruktuv og konkret. Hvordan mener du at viktige områder kan styrkes? Hva kan bli ditt bidrag for å realisere tiltakene?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*