Avslutning eller videre møter

Når en personalsak har gått gjennom alle de fire stegene i prosessen, blir de fleste saker løst. Om dere opplever at dere ikke er ferdige med saken, må dere gå en ny runde i prosessen.

Publisert: 03. nov 2017, Sist endret: 16. Jan 2020

Personalsaken løses på to måter:

Saken avsluttes

Når både leder og medarbeider mener at saken er løst, bør du som leder tydelig vise at saken anses som avsluttet. Gjør det gjerne det skriftlig og la medarbeideren få legge inn sine kommentarer. I tilegg er det viktig å ta opp det som går bra, for eksempel i medarbeidersamtalen.

Saken løses ikke

Dersom planen ikke følges opp og saken ikke blir løst, får du en ny runde med møter og oppfølgingspunkter.

Om medarbeideren ikke har fulgt opp punktene dere er blitt enige om, kan det være grunnlag for sterkere reaksjoner som oppsigelse.

Vær forberedt på motstand

Som leder vil du ofte møte motstand i en personalsak. Motstanden kan komme fra personen konflikten dreier seg rundt, og den kan komme fra andre medarbeidere.

I videoutdraget fra e-læringskurset Den vanskelige samtalen, kan du få tips til hvordan du skal møte denne motstanden. 

Hvordan ledere bør være forberedt på å møte motstand

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*