Gjennomføring av møte

Som leder har du et særlig ansvar for å skape en trygg plattform for samtalen. Utgangspunktet ditt bør være at dere løser saken sammen.

Publisert: 03. nov 2017, Sist endret: 10. Jan 2019

Lytt og still spørsmål

  • Forklar at du tar opp saken med utgangspunkt i din rolle og ditt ansvar som leder
  • Møt medarbeideren med respekt og si at du ønsker å høre medarbeiderens versjon
  • Lytt og still spørsmål. Bruk oppfølgingsspørsmål for å få et så komplett bilde som mulig
  • Vær oppmerksom på følsesmessige reaksjoner, både egne og medarbeiders. Det kan være fint å sjekke underveis om det går bra. Om påkjenningen blir for stor er det ok å avtale et nytt møte
  • Om dere ser på tiltak, be medarbeider foreslå løsninger
  • Informer om at du vil skrive referat, og at medarbeider skal få kommentere på referatet

Reaksjoner under vanskelige samtaler

Avtale konkrete endringer

  • Sett opp aktiviteter for både deg som leder og for medarbeideren. Aktivitetene må ha tidsfrister
  • Informer om konsekvensene dersom medarbeider ikke holder seg til planen. Si også at saken avsluttes om planen følges
  • Avtale neste skritt og følg opp. Du må være tett på og holde i saken helt til den er avsluttet. Sørg for å beskrive det dere blir enige om i et referat. Dette referatet kan også betraktes som en oppfølgingsplan

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*