Oppfølging etter møte

Både leder og medarbeideren har ansvar for å følge opp planene fra møtet. Det kan dreie seg om ukentlige statusmøter, daglige tilbakemeldinger eller statusmøter om utviklingsmål som går over tid. Du må være tett på og holde i saken til den er avsluttet.

Publisert: 03. nov 2017, Sist endret: 22. aug 2018

Relevant oppfølging vil avhenge av hvilke tiltak som står i referatet. Det kan dreie seg om alt fra atferdsbaserte endringer til mer organisatoriske endringer i form av nye oppgaver eller ny komptanse.

Medarbeider plikter å bidra til å finne løsninger på personalsaken han er involvert i. Den ansatte må med andre ord følge opp det dere er blitt enige om. Om planen blir fulgt, avsluttes saken.

Som leder må du være oppmerksom på at medarbeider og arbeidsmiljøet på ulike måter kan bli berørt av slike personalsaker. Du bør vurdere støtte eller profesjonell hjelp om dette skulle være nødvendig.

Det er ikke uvanlig at personalsaker oppfattes som anstrengende både for den det gjelder og leder. Det hender at det oppstår sykemeldinger. Som ved andre sykefravær over tid, har du et ansvar for at personen kommer så raskt tilbake i arbeid som mulig.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*