Arbeidsavtalar

Dette må du hugse på når du skal skrive ein arbeidsavtale.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 14. jan 2020

Når innstillinga av kandidat for stillinga er godkjend, blir det utarbeidd eit tilbod.

Det vil som regel vere HR som henter inn informasjon om lønn og kvalitetssikrer lønnsforslaget før tilbodet blir sendt til kandidaten.

Det skal alltid lagast skriftleg arbeidsavtale, uavhengig av kor lenge arbeidsforholdet skal vare og kor stor stillinga er.

Arbeidsavtalar vert styrt av arbeidsmiljølova § 14-5.

Det skal bli avtala prøvetid om ikkje verksemda har avtale noko anna. Dette gjerast skriftleg. Prøvetida skal ikkje vere meir enn seks månader. Om arbeidstakaren er sjuk, eller fråverande, i prøvetida, kan ho bli utvida.

Når du er ferdig med sjølve tilsettinga, kan du lese meir om temaet under: