Utlysningstekst

Valg av kanaler og hvordan du utformer utlysningsteksten er avgjørende for om du får relevante søkere. Det er i utlysningsteksten du fastslår hva som er kravene i jobben og forteller søkerne hva slags virksomhet dere er.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 18. Mai 2021

Generelt om krav til utlysninger i staten

I staten er hovedregelen at alle ledige stillinger skal lyses ut. Det gjelder både faste og midlertidige ansettelser.

Om ulike type ansettelsesforhold i staten

Skriv klare og gode stillingsannonser

Om mangfold

Mangfold handler om mer enn etnisk bakgrunn, kjønn, alder, seksuell legning og funksjonsevne.

Mangfold er summen av ulike personligheter med forskjellige bakgrunn, erfaringer, kulturer, språk, perspektiver og evner.

Mangfold styrker leveranseevnen fordi du har større forutsetninger for å forstå brukernes behov. Dette kan gi:

 • økt innovasjonsevne
 • bedre verdiskaping
 • det bygger tillit og
 • styrker virksomhetens omdømme i samfunnet.

Når du skal lyse ut en stilling, må du følge din virksomhets strategi og rutiner for rekruttering. Ta utgangspunkt i virksomhetens rekrutteringssystem når du skal skrive en utlysningstekst.

Å skrive klare og gode stillingsannonser innebærer også å ha flere tanker i hodet samtidig. Teksten må gjenspeile kravene du satte i jobbanalysen. Samtidig skal teksten vise at dere er en virksomhet som ivaretar mangfold og inkludering. Dette er god arbeidsgiverprofilering for å få kandidatene du ønsker deg.

I filmen gir tekstdoktor Christine Calvert deg fem tips og eksempler i kortformat på hvordan du med små grep kan skrive bedre slik at du lettere treffer drømmekandidaten din både i hjerne og hjerte. 

 

 

Dette må du huske på når du skriver

 • Kravene i teksten er bindende for hele prosessen 

  Du forplikter deg til kravene du beskriver og setter i stillingsannonsen.

  Det er disse kravene du vurdere kandidatene etter, og som til slutt er avgjørende for hvem du velger å innstille som din kandidat til stillingen.

  Endrer du på kravene, må du lyse ut stillingen på nytt. 

  Stillingsannonsen skal alltid gjenspeile må- og bør-kravene kravene du satte i jobbanalysen (se forrige steg).
 • Ikke bruk jobbanalysen som teksten i stillingsannonsen, men jobb med språk og tone for å beskrive og definere kravene som appellerer til de du ønsker skal søke jobb hos deg.
 • Beskriv arbeidsoppgavene godt. Du går glipp av de beste kandidatene hvis kandidatene må sitte og gjette. De søker rett og slett ikke på stillingen hvis de ikke forstår hvilke oppgaver som ligger til stillingen og hva de skal gjøre. Fortell om faget og arbeidsmiljøet din nye medarbeider skal jobbe i.
 • Skriv en annonse slik at den appellerer til en bred og relevant søkermasse. Tenk på hvordan du fremstiller arbeidsplassen i annonsen. Det er ikke alltid en sammenheng mellom hvordan vi ønsker å fremstå som virksomhet og hvordan omverdenen faktisk oppfatter oss. Har utlysningsteksten en inviterende og inkluderende tone? Hvordan omtaler dere for eksempel søkere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en? Mange søkere synes det er positivt og motiverende å jobbe et sted der mangfold er en naturlig del av virksomhetens personalpolitikk.
 • Har du tenkt over hvor dere plasserer mangfoldserklæringen i stillingsannonsen? Det beste vil være hvis dette kan gjøres som en integrert del av hele utlysningsteksten gjennom måten dere beskriver arbeidsplassen og den stillingen som skal fylles. Dere bør også vise til hvordan dere legger til rette for medarbeidere som har behov for det. I 2020 kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en ny standardtekst om positiv særbehandling og et forslag til ny mangfoldserklæring: 

  Ny tekst for å omtale inkludering og mangfold i statlige stillingsannonser
   
 • Bildebruk og video kan være virkemidler som har effekt på søkerne. Å vise hvordan det ser ut hos dere, og fortelle hvordan dere jobber med med kultur og samarbeid kan bety den store forskjellen for hvem som søker stillingen. Husk at levende bilder må presenteres på en måte som er universelt utformet slik at det er tilgjengelig for alle søkere.

Flere tips for å vise at dere er en inkluderende arbeidsgiver i annonsen:

Vis at dere vil være en inkluderende arbeidsgiver ved: 

 • å vise hva mangfold og inkludering betyr for dere som virksomhet med hensyn til samfunnsoppdraget, oppgavene dere har og de tjenestene dere leverer
 • å omtale målgruppen til inkluderingsdugnaden og tilrettelegging på en troverdig måte

Spørsmål du kan stille deg når du skal vurdere dagens situasjon:

 • Fremstår virksomheten som seriøs når det gjelder inkludering? Er det noe virksomheten virkelig vil, eller skriver dere at dere er pålagt dette av for eksempel regjeringen?
 • Hvem blir omtalt innen målgruppen for mangfold? Er det oppramsing? Hvordan unngå at du glemmer noen?
 • Er tilrettelegging omtalt, og hvordan er det formulert?
 • Er bruk av personopplysninger omtalt, og hvordan er det formulert?
 • Før dere går ut med utlysningen, bør du teste annonsen på noen i målgruppen. Disse kan du finne i egen virksomhet eller du kan spørre eksterne kontakter for å få innspill på hvordan dere fremstår. Det er også fint å gjøre teksten kjent blant dine egne medarbeidere.
 • Ulike kanaler for å dele annonsen:

  • Nav arbeidsplassen
  • inkludi.no
  • finn.no
  • KarriereStart.no
  • Karriere.no
  • LinkedIn Nettverk, for eksempel på Facebook
  De tillitsvalgte skal kontaktes før stillingsannonsen legges ut. Ofte er det HR som koordinerer denne dialogen. De tillitsvalgte skal orienteres om lønnen som stillingen skal bli utlyst med, og de kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen før stillingen kunngjøres.
 • Velg de beste kanalene for å møte søkerne du er ute etter.

Hjelp til arbeidet med utlysningstekst

Lær mer om hvordan lage gode stillingsannonser