Ansatte på lederlønnskontrakter

Lederlønnskontrakter er en egen form for avtaler mellom ansatte og statlige arbeidsgivere.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 29. des 2017

Enkelte lederstillinger i staten er omfattet av den såkalte lederlønnsordningen i staten. Ledere som omfattes av ordningen inngår særskilte lederlønnskontrakter med sin arbeidsgiver.

Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Ordningen kobler statlige topplederes resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i topplederstillingene.

Ikke alle topplederstillinger i staten er plassert i systemet. Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør om den innplasseres.

Lederlønnsordningen administreres av Kommual- og moderniseringsdepartementet.

Om lederlønnskontrakter (regjeringen.no)

Deldette