Midlertidig ansatt

Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedregelen om at ansatte i staten skal ansettes fast.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 01. Mar 2020

Midlertidige ansettelser kan brukes når begrunnelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9Dersom det verken er mulig å fastsette tidsrommet, eller å definere oppdraget, er hovedregelen at midlertidig ansettelse ikke er tillatt.

Se mer om adgang til midlertidig ansettelse i Statens personalhåndbok kap. 2.3

Prosessen for å rekruttere midlertidig ansatte er den samme som når du ansetter fast.

Ulike typer midlertidig ansettelse

Arbeid er av midlertidig karakter

Midlertidig ansettelse kan brukes når

  • arbeidet som skal utføres skiller seg fra arbeidet som vanligvis utføres i virksomheten - også når det gjelder forskjeller i arbeidsmengde. 
  • det er behov for ansatte med spesielle kvalifikasjoner, og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere.
  • det er et oppdrag som har en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og en naturlig avslutning. Tidsramme eller oppdragets innhold må være klart fastsatt. Dette er for eksempel tilfellet der hvor det er bevilget midler fra Stortinget eller fagdepartement, for å utføre oppgaver for en begrenset tidsperiode.

Vikariat 

Et vikariat er når arbeidstakeren gjør arbeidet til en annen ansatt i virksomheten når sistnevnte ikke er tilstede.  En vikar kan også gjøre arbeidsoppgavene til flere fast ansatte som er fraværende. Med andre ord kan du slå sammen oppgavene til flere ansatte og gi dem til én vikar. Du kan ikke ansette en vikar for å gjøre helt nye oppgaver. Vikarens arbeid må være det samme som det de fraværende pleier å gjøre. 

Praksisarbeid

Praksisarbeid er arbeid knyttet til opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde. Praksisarbeid inkluderer trainee-ordningen, lærlinger, hospitanter og aspiranter.

Utdanningsstilling

Utdanningstilling er en type åremålsstillinger hvor utdanning er en nødvendig del av stillingens arbeidsområde, og tidsbegrensingen gjøres ut fra det som er nødvendig for utdanningsformålet. Den ansatte har stillingen så lenge han eller hun er under utdanning. 

Administrativ ansettelse 

Du kan foreta en administrativ ansettelse for ansettelser av inntil seks måneders varighet. Det kan fastsettes i virksomhetens personalregelment at ansettelser av varighet inntil et år kan foretas adminstrativt. 

 

 

 

 

Deldette