E-læringskurs

På Læringsplattforma finn du ei rekke nyttige e-læringskurs for HR og leiarar. Kursa skal auke kompetansen din og gi deg verktøy i ulike prosessar. Du finn og andre kurs på Læringsplattforma.