Oppdatere deg på samarbeid og medbestemmelse

Skal du ha årlig evalueringsmøte med de tillitsvalgte? Her er forslag til kjøreplan og opplegg for samling.

Publisert: 10. Jan 2018, Sist endret: 24. Jan 2020

Januar er måneden mange arbeidsgivere og tillitsvalgte evaluerer partssamarbeidet. Du kan bruke og tilpasse vedlagte kjøreplan og arbeidshefte.

Eller du kan gå gjennom vår korte sjekkliste.

Opplæringsmateriell i samarbeid og medbestemmelse

Vi har korte filmer og e-læring til opplæring av nye ledere i nettkurset Samarbeid og medbestemmelse.

Kort introduksjon til samarbeid og medbestemmelse

Er du ansvarlig for lederopplæring? Da kan du sikre at lederne dine er oppdatert på prosesser, lover og regelverk på dette feltet.

DFØ har et e-læringskurs som gir god oversikt over samarbeid og medbestemmelse i staten. Kurset kan brukes til opplæring enkeltvis og på samlinger med ledere.

Se en kort introduksjonsfilm om hvordan dere kan ta i bruk kurset, og materiell du kan bruke på samlinger.

Hvordan ta i bruk kurset

Ny som leder

Er du ny som leder i staten og trenger en kort introduksjon til de ulike lovene og når det er krav til medbestemmelse?

Se Kort fortalt filmene om blant annet hovedavtalen, hovedtariffavtalene, omstilling, statsansatteloven, leders handlingsrom.

Ta hele e-læringskurset Samarbeid og medbestemmelse på Læringsplattformen:

 

 

Deldette