Julepodden

Illustrasjons av podcasten Julepodden
Foto: Difi

Julepodden er en julekalender i podkastformat - for HR og ledere i staten. Gjennom 15 kalenderluker skal vi diskutere aktuelle temaer og servere dere en aldri så liten julenøtt.

Publisert: 30. nov 2018, Sist endret: 16. aug 2019

Fredag 21. desember - Hva er HR og ledere opptatt av?

Torsdag 20. desember - Hvordan håndtere personalsaker?

Onsdag 19. desember - Hva gjør virksomheter som lykkes med inkludering?

Tirsdag 18. desember - Hva spør HR og ledere Difis veiledningstjeneste om?

Mandag 17. desember - Hvordan finne den rette lærlingen?

Ønsker du å vite mer om hvordan dere skal ta inn en lærling?

Ønsker du å vite mer om lærefag og hva lærlingen skal gjennom, kan du se OK stats egen nettside for lærlinger i staten:

Fredag 14. desember - Hvordan sikre riktig kompetanse for fremtiden?

Å utvikle riktig kompetanse i virksomheten, er et lederansvar. Ta gjerne vårt kurs i kompetanseledelse og få gode råd om hvordan:

Torsdag 13. desember - Hvordan kan vi bli flinkere til å dele erfaringer?

I tekst: Julepodden - erfaringsrommet

Erfaringsrommet er en nettside der du kan kontakte andre innen HR og ledelse i staten for å høre om deres erfaringer. 101 personer, fra HR-sjefer til ledere med personalansvar og HR-medarbeidere, ønsker å svare på dine spørsmål. Du kan også bli en kontaktperson selv. Du finner Erfaringsrommet på Arbeidsgiverportalen

Les om andre som har fått god hjelp i Erfaringsrommet:

Onsdag 12. desember - Hvordan kan HR hjelpe mellomledere som jobber med endring?

I tekst: Julepodden - endringsledelse

Ønsker du deg et kurs i endringsledelse?

Tirsdag 11. desember - Tips til hvordan få til samhandling på tvers

Hele foredrag fra Partnerforums høstkonferanse (uio.no)

Mandag 10. desember: Hva skiller fjernledelse fra annen ledelse?

I tekst: Julepodden - fjernledelse

Å lede ansatte på flere geografiske lokasjoner er noe ledere i staten kjenner seg igjen i, og som de stadig gjør mer av.

Ønsker du flere tips om fjernledelse, se vårt verktøy på Arbeidsgiverportalen:

Fredag 7. desember - Hva kjennetegner en god ledergruppe?

I tekst: Julepodden - utvikling av ledergrupper

Trenger du et verktøy for hvordan utvikle ledergruppen din?

Trenger du et rammeverk for god ledelse?

Torsdag 6. desember - Hvordan lage en god HR-analyse?

Les mer om HR-rapporter eller HR-analyser på portalen og få et eksempel på en rapport

Onsdag 5. desember - Hvorfor trenger du en HR-strategi?

I tekst: Julepodden - HR-strategi

Vil du vite mer om HR-strategi, kan du lese vår side på portalen:

Tirsdag 4. desember - Hva fremmer og hemmer omstilling?

I tekst: Julepodden - omstilling 

Mandag 3. desember - Hva kan HR bidra med i digitaliseringsprosesser?

I tekst: Julepodden - digitalisering

Deldette