Julepodden

Illustrasjons av podcasten Julepodden
Foto: Difi

Julepodden er en form for julekalender i podkastformat - for HR og ledere i staten. Her er julepodden for 2019 med nye temaer. Velkommen!

Publisert: 30. nov 2018, Sist endret: 05. Jan 2020

Julepodden 2019

Mandag 16. desember - Julepodden spesial: Slik jobbet Mari Velsand med Medietilsynets omstilling

Kort tid etter at Mari Velsand ble direktør for Medietilsynet, måtte hun starte en omstillingsprosess, som blant annet innebar nedbemanning. I siste episode av Julepodden 2019 forteller hun om prosessen og reflekterer over hva det betyr å omstille i en mindre statlig virksomhet.

Onsdag 11. desember - Hvordan kan staten utnytte kompetansebanken sin bedre?

I denne episoden snakker vi om hvordan vi kan utnytte statens kompetanse bedre i lys av det nylig lanserte Mobilitetsprogrammet.

Fnn ut mer om programmet Mobilitetsprogrammet i staten

Mandag 9. desember - Hvordan kommuniserer du en omstilling? Og hvordan flytter du kompetanse?

I fjerde episode av Julepodden ser Valgjerd, Christina og Vibeke på omstillingprosesser i staten, og da særlig to store prosesser som berører en rekke mennesker, nemlig Helfo og Luftfartstilsynet. Du kan også lese sakene her;

Helfo-direktør: - Du må våge å være tydelig på hvorfor og hvordan når du skal gjennomføre endringer

Luftfartstilsynet:: Dette lærte Luftfartstilsynet av flyttingen

Fredag 6. desember - Hvordan kan du bli bedre på strategisk HR?

Når vi spør, oppgir HR-folk at de ønsker å bli mer strategiske, men hva betyr egentlig det? Og hvorfor bør HR i din virksomhet bli det? HR sitter på gull som er vitalt for enhver virksomhets mål. Hør hvordan utnytte dette bedre i denne episoden av Julepodden.

Se også:

HR-rapportar

Strategiske kompetanseutvikling

Onsdag 4. desember - Hva er positivt og negativt med dagens hovedtariffavtaler?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalene turnover, mulighet til å rekruttere ny kompetanse og endring i virksomheten? Vi spurte tidligere i år en rekke HR-ledere om fordelene og ulempene ved dagens hovedtariffavtaler. Hør hva vi fant.

Mandag 2. desember 2019 - Effektivisering i staten

Effektivisering i staten - hvor trykker skoen nå? Flere steder, skal vi tro Trond Kråkenes og Valgjerd Bakka Skauge som står bak en ny Difi-rapport om effektivisering. Her forteller de om funnene de har gjort, og hvorfor Difi anbefaler andre måter å effektivisere på enn rene ostehøvelkutt fremover i forvaltningen.

Les rapporten her (difi.no)

10 tips til å lykkes med effektivisering for ledere 

Julepodden 2018

Fredag 21. desember - Hva er HR og ledere opptatt av?

Torsdag 20. desember - Hvordan håndtere personalsaker?

Onsdag 19. desember - Hva gjør virksomheter som lykkes med inkludering?

Tirsdag 18. desember - Hva spør HR og ledere Difis veiledningstjeneste om?

Mandag 17. desember - Hvordan finne den rette lærlingen?

Ønsker du å vite mer om hvordan dere skal ta inn en lærling?

Ønsker du å vite mer om lærefag og hva lærlingen skal gjennom, kan du se OK stats egen nettside for lærlinger i staten:

Fredag 14. desember - Hvordan sikre riktig kompetanse for fremtiden?

Å utvikle riktig kompetanse i virksomheten, er et lederansvar. Ta gjerne vårt kurs i kompetanseledelse og få gode råd om hvordan:

Torsdag 13. desember - Hvordan kan vi bli flinkere til å dele erfaringer?

I tekst: Julepodden - erfaringsrommet

Erfaringsrommet er en nettside der du kan kontakte andre innen HR og ledelse i staten for å høre om deres erfaringer. 101 personer, fra HR-sjefer til ledere med personalansvar og HR-medarbeidere, ønsker å svare på dine spørsmål. Du kan også bli en kontaktperson selv. Du finner Erfaringsrommet på Arbeidsgiverportalen

Les om andre som har fått god hjelp i Erfaringsrommet:

Onsdag 12. desember - Hvordan kan HR hjelpe mellomledere som jobber med endring?

I tekst: Julepodden - endringsledelse

Ønsker du deg et kurs i endringsledelse?

Tirsdag 11. desember - Tips til hvordan få til samhandling på tvers

Hele foredrag fra Partnerforums høstkonferanse (uio.no)

Mandag 10. desember: Hva skiller fjernledelse fra annen ledelse?

I tekst: Julepodden - fjernledelse

Å lede ansatte på flere geografiske lokasjoner er noe ledere i staten kjenner seg igjen i, og som de stadig gjør mer av.

Ønsker du flere tips om fjernledelse, se vårt verktøy på Arbeidsgiverportalen:

Fredag 7. desember - Hva kjennetegner en god ledergruppe?

I tekst: Julepodden - utvikling av ledergrupper

Trenger du et verktøy for hvordan utvikle ledergruppen din?

Trenger du et rammeverk for god ledelse?

Torsdag 6. desember - Hvordan lage en god HR-analyse?

Les mer om HR-rapporter eller HR-analyser på portalen og få et eksempel på en rapport

Onsdag 5. desember - Hvorfor trenger du en HR-strategi?

I tekst: Julepodden - HR-strategi

Vil du vite mer om HR-strategi, kan du lese vår side på portalen:

Tirsdag 4. desember - Hva fremmer og hemmer omstilling?

I tekst: Julepodden - omstilling 

Mandag 3. desember - Hva kan HR bidra med i digitaliseringsprosesser?

I tekst: Julepodden - digitalisering

Deldette