Forberede prosessen

Hvordan planlegge og skape gode prosesser? Prosesser som gir deltakerne lyst til å delta og bidra, og som utløser potensialet ved å la folk møtes i stedet for å jobbe hver for seg.