Metoder for å konkludere, oppsummere og avslutte

En god prosessleder avrunder prosessen eller møtet på en måte som favner det prosessen har skapt, sikrer at deltakerne sitter igjen med en felles forståelse av hva som ble besluttet og gjør dem motivert for videre arbeid.