Metoder for å varme opp

Noen ganger kan det være utfordrende å få i gang samtaler og engasjement i gruppen. Med metoder for oppvarming kobles deltakerne på hverandre og det dere skal jobbe med. Det er vel anvendt tid for å skape gode prosesser.