Hovedtariffavtalene (HTA)

Hovedtariffavtalene er avtaler om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Det er de sentrale partene som inngår hovedtariffavtalene.

Lokalt i virksomhetene må du som arbeidsgiver og de tillitsvalgte samarbeide gjennom å informere, drøfte eller forhandle saker som er nevnt i avtalene. 

Bestemmelser om overtidsbetaling, arbeidstid, rett til lønn under sykdom og seniorpolitiske tiltak er eksempler på lønns- og arbeidsvilkår som reguleres i hovedtariffavtalene. Dette er bestemmelser som partene sentralt har forhandlet fram, og som partene lokalt må følge opp i virksomheten. Disse bestemmelsene gjelder for alle arbeidstakere i staten.

Det årlige lokale lønnsoppgjøret er den viktigste saken, men partene lokalt skal også samarbeide om andre saker som berører arbeidstakernes lønnsvilkår.

De vanligste sakene partene lokalt skal samarbeide om er:

  • Hvilken lønn en ny stilling skal kunngjøres med

  • Årlige lokale lønnsforhandlinger

  • Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag

Lenker til kapitler i Hovedtariffavtalene

Her er lenker til hovedtariffavtalenes kapitler i Lovdata:

Kapittel 7.1. Sentrale lokale bestemmelser Akademikerne.
Kapittel 7.2. Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat.
Kapittel 7.3. Fellesbestemmelsene.
Kapittel 7.4. Pensjon.
Kapittel 7.5. Diverse.
Kapittel 7.6. Avtalefestet ferie.
Kapittel 7.7. Varighet.
Kapittel 7.8. Rettstvist.
Kapittel 7.9. Protokolltilførsler.
Kapittel 7.10. Vedlegg.

 

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 06. Jan 2018

Deldette