Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 03. Jan 2018

Loven ble vedtatt 14. april 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

Lenker til kapitler i personopplysningsloven

I personopplysningsloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata:

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde
Kapittel 2. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger
Kapittel 3. Informasjon om behandling av personopplysninger
Kapittel 4. Andre rettigheter for den registrerte
Kapittel 5. Overføring av personopplysninger til utlandet
Kapittel 6. Melde- og konsesjonsplikt
Kapittel 7. Kameraovervåking
Kapittel 8. Tilsyn og sanksjoner
Kapittel 9. Ikraftsetting. Overgangsregler. Endringer i andre lover

 

Deldette