Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 05. Jan 2018

Personalhåndboka inneholder:

  • en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse i statlige arbeidsforhold
  • departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis
  • maler og veiledninger

Lenker til kapitler i Statens personalhåndbok

I Statens personalhåndbok er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata:

Kapittel 1. Staten som arbeidsgiver – personalpolitiske føringer og satsningsområder.
Kapittel 2. Tilsetting og opphør av tjeneste.
Kapittel 3. Arbeidstid.
Kapittel 4. Forsikrings- og erstatningsordninger i staten.
Kapittel 5. Pensjon.
Kapittel 6. Forhandlingsordningen i staten.
Kapittel 7. Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016-30. april 2018.
Kapittel 8. Medbestemmelse – Hovedavtalen i staten – Omstilling.
Kapittel 9. Sentrale avtaler med kommentarer.
Kapittel 10. Administrative bestemmelser og kgl.res.
Kapittel 11. Kommentarer til lover og forskrifter.
Kapittel 12. Veiledninger/maler.

Se hovedtariffavtalene.

 

Deldette