Hovedtariffavtalene (HTA)

Hovedtariffavtalene er avtaler om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Det er de sentrale partene som inngår hovedtariffavtalene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 04. Jan 2019

For perioden 1. mai 2018-30 april 2020 er det inngått to hovedtariffavtaler. Den ene er inngått mellom staten v/KMD på den ene siden og LO Stat, Unio og YS Stat på den andre siden. Den andre avtalen er inngått mellom staten v/KMD på den ene siden og Akademikerne på den annen side.

Lokalt i virksomhetene må du som arbeidsgiver og de tillitsvalgte samarbeide gjennom å informere, drøfte eller forhandle saker som er nevnt i avtalene. 

Bestemmelser om overtidsbetaling, arbeidstid, rett til lønn under sykdom og seniorpolitiske tiltak er eksempler på lønns- og arbeidsvilkår som reguleres i hovedtariffavtalene. Dette er bestemmelser som partene sentralt har forhandlet fram, og som partene lokalt må følge opp i virksomheten. Disse bestemmelsene gjelder for alle arbeidstakere i staten.

Det årlige lokale lønnsoppgjøret er den viktigste saken, men partene lokalt skal også samarbeide om andre saker som berører arbeidstakernes lønnsvilkår.

De vanligste sakene partene lokalt skal samarbeide om er:

  • Hvilken lønn en ny stilling skal kunngjøres med

  • Årlige lokale lønnsforhandlinger

  • Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag

Hovedtariffavtalene for 2018-2020 (lovdata.no)

Deldette