Hovedtariffavtalen (HTA)

Hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Det er de sentrale partene som fremforhandler hovedtariffavtalen.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 09. okt 2019

For perioden 1. mai 2018-30 april 2020 er det inngått to hovedtariffavtaler. Den ene er inngått mellom staten v/KMD på den ene siden og LO Stat, Unio og YS Stat på den andre siden. Den andre avtalen er inngått mellom staten v/KMD på den ene siden og Akademikerne på den annen side.

Bestemmelser om overtidsbetaling, arbeidstid, rett til lønn under sykdom og seniorpolitiske tiltak er eksempler på lønns- og arbeidsvilkår som reguleres i hovedtariffavtalene. Dette er bestemmelser som partene sentralt har forhandlet fram, og som partene lokalt må følge opp i virksomheten. Disse bestemmelsene gjelder for alle arbeidstakere i staten.

Lokalt i virksomhetene må du som arbeidsgiver og de tillitsvalgte samarbeide gjennom å informere, drøfte eller forhandle saker som er nevnt i avtalene. 

1. mai 2018 er virkningstidspunktet for hovedtariffavtalene, som gjelder til 30. april 2020.

  • Medlemskap i en organisasjon binder for hele avtaleperioden. 
  • De uorganiserte er ikke tariffbundet til noen organisasjon. Deres lønns- og arbeidsvilkår fastsettes etter LO-, Unio- og YS - avtalen (største bruker sentralt). Dersom de melder seg inn i en organisasjon, er de bundet til denne organisasjons avtale fra og med innmeldingsdag. Dette gjelder gjennom hele tariffperioden.

Det årlige lokale lønnsoppgjøret er den viktigste saken, men partene lokalt skal også samarbeide om andre saker som berører arbeidstakernes lønnsvilkår.

De vanligste sakene partene lokalt skal samarbeide om er:

  • Hvilken lønn en ny stilling skal kunngjøres med

  • Årlige lokale lønnsforhandlinger

  • Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag

Viktige endringer i Hovedtariffavtalene for 2018-2020

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 – 30. april 2020 for Akademikerne 

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 – 30. april 2020 for LO Stat, Unio og YS Stat

Deldette