Nye særavtaler klare

Rett før sommerferien ble blant annet særavtale om virkemidler ved omstilling i staten og andre særavtaler klare. Få oversikten.

Publisert: 02. aug 2018, Sist endret: 04. nov 2020

Partene ble enige om endringer i Særavtale om virkemidler ved omstillinger i staten og Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested 28. juni.

Begge avtalene har noe endret tekst. Endringene kan leses der teksten er markert i PMene.

Særavtale om virkemidler ved omstillinger i staten (Lovdata.no)

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (Lovdata.no)

Harmonisert dekning av reiseutgifter

I Særavtale om virkemidler ved omstillinger i staten er det presisert at det er arbeidsgiver som bestemmer om, og i så fall hvilke virkemidler som bør tas i bruk. Det skal likevel skje i samarbeid med de lokale organisasjonene, i forståelse med fagdepartementet og innenfor rammene av budsjettrammene.

I de to avtalene er det gjort en harmonisering med hensyn til beløp knyttet til dekning av reiseutgifter ved flytting av virksomhet/endret tjenestested. Dette er punkt 6 i Særavtale om virkemidler ved omstillinger i staten og § 4 i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested.

Egenandel ved dekning av reiseutgifter på minst 650 kroner er fjernet. Og det er nå samme øvre tak på 3500 kroner for dekning av reiseutgifter ved dagpendling ved flytting av virksomhet/reise mellom hjemsted og nytt tjenestested.

Særavtaler for lærlinger og reise

I tillegg til disse to avtalene er disse særavtalene nå oppdatert:

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten (Lovdata.no)

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (Lovdata.no)

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (Lovdata.no)

Alt om de nye reisesatsene og endringene i reiseavtalene finner du her på Arbeidsgiverportalen:

 

Deldette