Nye maler for ansettelse og oppsigelse

Fire personer som står og snakker sammen

Statens personalhåndbok er oppdatert i henhold til statsansatteloven.

Publisert: 13. Feb 2018, Sist endret: 20. aug 2018

Statens personalhåndbok kapittel 2 omhandler ansettelse og opphør av tjeneste i staten. 1. juli 2017 erstattet statsansatteloven tjenestemannsloven.

Kapittel to er er nå oppdatert i Statens personalhåndbok (SPH).

I forbindelse med oppdateringen er det utarbeidet en rekke nye maler som vil være nyttig bidrag til virksomhetene. Malene gir støtte i omstillingsarbeid og i krevende personalsaker.

Du finner blant annet mal for arbeidsavtaler, en rekke maler for forhåndsvarsling, underretting og protokoller i kapittel to i SPH.

Her finner du også du mal for personalreglement, og i forlengelsen en lenke til veiledningen til malen som oppgitt i Statens personalhåndbok.

Vi har samlet alle malene for deg på Arbeidsgiverportalen. Du får dem ved å trykke på lenken under:

 

Deldette