Individuell fjernarbeidsavtale

Her finner du mal for individuell fjernarbeidsavtale.

Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 04. aug 2021

Denne malen er beregnet på hjemmearbeid i normaltilfeller. Dersom årsaken til hjemmearbeidet er Covid-19- pandemien, skal malen på denne siden brukes.

Deldette