Erfaringer fra virksomheter og studenter

På denne siden kan du lese hvordan ulike statlige virksomheter har opplevd å ha en eller flere praksisstudenter hos seg.

Publisert: 04. nov 2021, Sist endret: 18. nov 2021

Flere statlige virksomheter har hatt eller har erfaring med studenter i praksis. I noen virksomheter har flere ulike avdelinger tatt inn studenter på praksis. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

- Vi har vært veldig fornøyd med å ha en ung student blant oss i avdelingen. Det har vært kjempefint å ha en ung kollega som er så kompetent. Vi opplevde at studenten gikk rett i gang med arbeidet, satte seg raskt i problemstillingene og utførte arbeidet på en veldig god måte. Iblant kunne vi nesten glemme at han ikke var en ordinær kollega. Og ikke minst opplevde vi at det arbeidet han utførte representerte viktige bidrag for oss.

Regionalpolitisk avdeling

  • Å ha studentar i praksis er einn fin måte å profilere KMD som arbeidsplass, og gjere Regionalpolitisk avdeling meir kjent hjå potensielle søkarar til ledige stillingar seinare.
  • Ordninga bidreg til å sikre betre samanheng mellom det som skjer på studiet, og det som skjer i arbeidslivet, altså  ein del av det store samfunnsoppdraget.
  • Det kan vere aktuelt for ein student å nytte erfaringar eller materiale frå arbeidet her i komande studentarbeid, som og kjem oss til gode.
  • Studentar bidreg positivt inn i det sosiale og faglege miljøet i avdelinga.
  • Om praksisopphaldet skal verte vellukka, trengst noko tilrettelegging, både til førebuing og gjennomføring.

Avdeling for IT og forvaltningspolitikk

— Vi har høstet svært gode erfaringer med å ta imot mastergradstudenter i praksis fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Praksisstudentene leverte på konkrete oppgaver og fikk innsikt i hvordan det er å jobbe i et departement. Praksisstudentene var engasjerte, dyktige og interesserte.

Universitetet i Oslo hadde et godt opplegg for praksisperioden. Det krevde en del forberedelse og veiledning fra oss, men både praksisstudentene og vi i seksjon for forvaltningspolitikk fikk mye ut av de seks ukene.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut)

- Vi har hatt statsvitenskapstudenter i praksis de tre siste årene, og har utelukkende positive erfaringer med det. Studentene har vært engasjerte og dyktige, og vi har satt stor pris på å reflektere over vårt samfunnsoppdrag og arbeid sammen med dem.

Valgdirektoratet 

— Valgdirektoratet har tatt imot studentpraktikanter siden 2019, og har bare gode erfaringer med ordningen. Studentene er kompetente, leverer god kvalitet på arbeidet og bidrar godt inn i direktoratets oppgaveløsing. Studentene har også bidratt med nye perspektiver på det direktoratet jobber med. Under praksisoppholdet har studentene fortalt at de har fått bedre forståelse av hvordan det er å være statsviter i en statlig organisasjon, og mer innsikt i hva vår organisasjon jobber med. Samarbeidet mellom oss og Universitetet i Oslo om gjennomføringen av praksisoppholdet har vært veldig bra. Som vertsinstitusjon har vi opplevd at det har vært planlagt godt, vi har hatt hyggelige og ryddige dialoger, og fått god oppfølging fra instituttet. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

—Vi har hatt to studenter i praksis her ved LDO. For oss har dette vært en svært positiv erfaring. Vi har gitt studentene en grunnleggende opplæring i hva Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sitt mandat og hva vi jobber med. I tillegg har vi brukt studentene til å delta i helt konkrete oppgaver i vårt daglige virke. Studentene har fått ganske mye ansvar og egne oppgaver, men under tett veiledning. Dette har etter vårt syn vært en suksessfaktor.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

— Man må sette av ressurser og tid til både å planlegge oppholdet og følge opp studenten, men så får man utført en oppgave departementet egentlig ikke har kapasitet til – på en god måte. Forhåpentligvis bidrar det også til å profilere departementet som en attraktiv arbeidsplass.

—  Sist, men ikke minst, bidrar vi til at studenten får relevant arbeidserfaring og dermed enklere innpass i arbeidslivet når den tid kommer. Det er med andre ord vinn-vinn og vi kommer til å fortsette med å ta i mot praksisstudenter hos oss i ASD.

 

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*