Hvordan følge opp studenten underveis

Ha dialog med studenten om oppfølging og evaluer opplegget underveis.

Publisert: 04. nov 2021, Sist endret: 18. nov 2021

Legg en plan sammen med studenten om hvordan dere som virksomhet vil følge opp underveis i praksisperioden. Ved å ha følge opp studenten tett, er du sikker på at studenten føler seg sett og sitter igjen med et godt intrykk av arbeidsplassen. Under ser du noen tips til hvordan oppfølgignen kan gjennomføres.

Ukentlige evalueringer

Ha dialog med studenten underveis om oppfølgingen. Husk at enkelte kan ha vanskeligere for å si ifra om ting som er utfordrende enn andre, særlig fordi de fleste praksisstudenter både er relativt unge og uerfarne i en arbeidssituasjon.

  • Ha gjerne faste møter en gang i uken i praksisperioden der dere gjennomgår uken som gikk, hvordan det fungerte, og hva som skal gjøres i uken som kommer og hvordan.
  • Vær den som tar initiativ til disse samtalene. Husk at det ikke alltid er lett for en ung student selv å ta initiativ på en ny arbeidsplass.

Avslutning av praksisoppholdet

Når studenten er inne i siste del av praksisperioden kan det være lurt å gjennomføre en evaluering av praksisoppholdet.

 I noen tilfeller ønsker også utdanningsinstitusjonen at dere deltar i en felles samtale eller en muntlig prøve som kan sammenlignes med en medarbeidersamtale der studenten, kontaktperson fra virksomheten og en ansatt fra utdanningsinstitusjonen er til stede. Avklar hva studiestedet forventer at dere bidrar med i denne delen av prosessen.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*