Hvordan sørge for en god prakssistart

Som arbeidsgiver bør du passe på at studenten blir mottatt på en god måte og grundig introdusert til praksisstedet. Her får du gode tips og råd for en god oppstart.

Publisert: 04. nov 2021, Sist endret: 25. nov 2021

Tre raske om praksisoppholdet

  • Normalt vil lengden på praksisoppholdet strekke seg fra noen uker til et par måneder.
  • Du må legge til rette for at studenten får faglig støtte i arbeidet på lik linje med en nyansatt.
  • Du kan ta med studenten på aktuelle møter, seminarer og liknende og samtidig gi relevante oppgaver og veilede i utførelsen av oppgavene.

Praksisstudenten bør få en opplevelse av å være en fullverdig ansatt, både faglig og sosialt. Dette vil skape et godt bilde av virksomheten overfor studenten. Bruk gjerne virksomhetens egne rutiner for onboarding eller mottak av nyansatte der det er ønskelig og praktisk mulig.

Sørg for at alt er på plass før oppstart

Sørg for at det praktiske som pc, e-post og arbeidsplass er på plass innen oppstart. Det samme gjelder diverse tilganger som studenten er avhengig av for å få utført oppgavene sine, slik som tilgang til saksbehandlings- og arkivsystem.

Inkluder studenten fra dag en

Som arbeidsgiver, bør du tilrettelegge for at studenten så raskt som mulig kommer inn i de aktuelle arbeidsoppgavene. Studenten bør få konkrete oppgaver som tar utgangspunkt i det som er skissert i utlysningen. Det kan også være en god ide å ta utgangspunkt i studentens interesser og faglige preferanser.

Du må også avstemme oppgavene mot studiestedet for å sikre at studenten vil få godkjent emnet og får studiepoeng. Dette bør du sjekke ut innledningsvis når dere tar kontakt med utdanningsinstitusjonen. Avhengig av lengden på praksisoppholdet vil oppgavene selvsagt kunne variere.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være

  • å bidra i et prosjekt
  • delta i gjennomføringen av en konferanse eller større seminarer
  • skrive notater som er faglig relevante.

Fadder med faglig og sosialt ansvar

Det anbefales å ha en fast fadder som sørger for å inkludere studenten i det sosiale livet på arbeidsplassen og sørger for faglig opplæring. Om dere har ressurser, kan det være aktuelt å ha to faddere, en med sosialt ansvar og en annen med ansvar for det faglige. Fadderen som har det faglige ansvaret, bør være en relativt erfaren medarbeider som har kompetanse eller jobber innenfor området studentens arbeidsoppgaver knyttes til.

Det er avgjørende å velge en fadder som er motivert og har kapasitet til å følge opp i hele praksisperioden.

Fadderen bør

  • være faglig tett på gjennom hele oppholdet
  • ha hyppige samtaler for å avdekke behov for oppfølging. Det vil uansett være bedre med litt for tett oppfølging enn at studenten ikke finner seg godt nok ivaretatt.
  • vurdere underveis hva som fungerer for den enkelte student

Faglig og sosialt nettverk med andre studenter

Har dere flere praksisstudenter i virksomheten? Opprett gjerne et forum der studentene og fadderne kan møtes for å dele erfaringer før, under og etter oppholdet. Hvis dere ikke har flere praksisstudenter samtidig, kan dere ta kontakt med andre virksomheter som også har studenter og samarbeide om et forum for erfaringsutveksling. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*