Møte i Arbeidsgiverrådet 12. juni 2019

Fremtidsbilder for offentlig sektor, arbeidstidsbestemmelser, særavtaler og Difis arbeidsgiverstøttte var blant sakene på agendaen til Arbeidsgiverrådets møte 12. juni.

Publisert: 06. jul 2019, Sist endret: 30. des 2019

Trender, fremtidsbilder og utfordringer i offentlig sektor

Med utgangspunkt i fremsynsmetodikk fikk rådets medlemmer mulighet til å diskutere felles utfordringsbilder for offentlig sektor. Formålet med saken blant annet å ruste rådet til å gå inn i prinsipielle diskusjoner knyttet til bl.a. arbeidsgiverstrategien og øvrige saker som berører fremtidig arbeidsgiverpolitikk.

Saken var lagt opp med 3 fremtidsscenarier til diskusjon:

  • Svekket tillit til offentlig sektor
  • Et svekket trepartssamarbeid som følge av redusert organisasjonsgrad
  • Redusert tilgang til kompetent arbeidskraft i fremtiden

Særavtaler

Sekretariatet for Arbeidsgiverrådet presenterte en oversikt over særavtaler som kan sies opp i 2019. Den mest sentrale særavtalen som skal forhandles i 2019 er hovedavtalen. Rådet gir denne avtalen høyeste prioritet.

Det ble informert om at flekstidsavtalen er under evaluering av FAFO, og at avtalen dermed er prolongert. Rådet vil fortsette arbeidet med å vurdere særavtaler på neste møte, 12. september.

Arbeidstidsbestemmelsene i HTA

Arbeidsgiverrådet har ønsket å heve kompetansen innen arbeidstidsbestemmelsene i HTA. På rådsmøte 12. juni presenterte sekretariatet i samarbeid med KMD resultater fra flere forsknings- og evalueringsrapporter som omhandler arbeidstid.

Arbeidsgiverstøtte i Difi

Resultater fra Arbeidsgiverportalen og veiledningstjenesten ble presentert av avdelingsdirektør, Åshild Egerdal, i avdeling for ledelse i Difi. Difis Arbeidsgiverstøtte kan vise til svært gode resultater. Rådet påpekte at dette er et tilbud som blir både nyttig og viktig fremover, og at det bør prioriteres ressurser til å støtte virksomhetene i juridiske arbeidsgiverspørsmål.  Det ble presisert at det er avgjørende at fellesløsninger er av høy kvalitet.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*