Møte i Arbeidsgiverrådet 24. januar 2019

Inkluderingsdugnaden, hovedavtalen og hovedtariffavtalen på agendaen.

Publisert: 05. Feb 2019, Sist endret: 30. des 2019

Følgende saker ble diskutert på møte i Arbeidsgiverrådet 24. januar 2019:

Inkluderingsdugnaden

Rådet har flere ganger tidligere diskutert utfordringer og muligheter knyttet opp til gjennomføring av inkluderingsdugnaden.

Denne gangen ønsket rådet å få informasjon fra etater som er gitt en formell rolle med hensyn til gjennomføring av dugnaden, og hadde invitert direktør i NAV og avdelingsdirektør ledelse i Difi.

I tillegg var representant for NHOs prosjekt «Ringer i vannet» tilstede for å informere om sine erfaringer med tilrettelegging for rekruttering og oppfølging av grupper som faller innenfor målområdet i inkluderingsdugnaden.

Saken ble belyst gjennom innlegg fra de inviterte samt fellesdiskusjon, og Arbeidsgiverrådet vil vurdere videre oppfølging av saken på kommende møte i mars.

Hovedavtalen

Rådet har i over ett år jobbet grundig med revisjon av hovedavtalen. Arbeidet har bestått av flere elementer, blant annet gjennom sekretariatets utlegg av diskusjonsnotater for å skape debatt om hovedavtalens innretning i virksomhetene. HR, tillitsvalgte, ledergrupper og andre oppfordres til å ta dem i bruk. Videre har rådet arrangert flere internseminar sammen med hovedsammenslutningene, foredrag med eksterne forelesere samt frokostseminar om hovedavtalen på Litteraturhuset.

Fokus i møtet i januar, og arbeidet frem mot mars, handler om å ferdigstille en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med klare anbefalinger til departementet når det gjelder kommende reforhandling av avtalen.

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen består som kjent av flere elementer, og rådet diskuterte i møtet følgende tema:

  • Evaluering av lokale forhandlinger 2018
  • Mellomoppgjøret 2019
  • Modernisering av lønnssystemet
  • Pensjon

Flere av disse temaene vil være gjenstand for ytterligere rådsbehandling gjennom 2019.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*