«God ledelse i staten» - et refleksjonsverktøy for ledere

«God ledelse i staten» er et verktøy som hjelper deg til å reflektere over egen lederrolle.

Hva som er god ledelse i staten, varierer med ledernivå og type virksomhet. Felles for deg og dine lederkollegaer, er at dere alle er ledere i en forvaltning i endring. Difi har definert kompetanseområder som ledere i offentlig sektor trenger.

Gi slipp på oppgaver

Behovet ditt for kompetanse vil endre seg i løpet av din karriere som leder. Når du beveger deg mellom ledernivåer, må du lære deg noe nytt – og du må også gi slipp på noen oppgaver.

Lær av andre lederes erfaringer

«God ledelse i staten» er et digitalt refleksjonsverktøy som hjelper deg til å reflektere over din egen rolle som leder og hvilken kompetanse du trenger på ulike ledernivåer.

Lær mer om kompetanseområder og hva dette betyr for ulike ledernivå. Se og hør også hva tre statlige ledere mener har vært utfordringer i deres egen lederrolle. 

God ledelse i staten
Refleksjonsverktøy for statlige ledere

 

Publisert: 28. Feb 2018, Sist endret: 03. Apr 2018

Deldette