Inkluderingsdugnaden: - Statlige arbeidsgivere skal tenke stort

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande

Onsdag 20. juni gikk starten for den store inkluderingsdugnaden. Regjeringens mål er at minst fem prosent nyansatte i staten skal være personer med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne.

Publisert: 20. jun 2018, Sist endret: 09. Jan 2019

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande åpnet inkluderingsdugnaden onsdag.

-  Vi skal tenke stort. For potensialet er stort. Vi gjør ikke dette for å være snille. Vi gjør dette fordi det er sløsing med ressurser og talenter at mange mennesker som ønsker å arbeide i stedet lever av trygd. I tillegg går samfunnet glipp av verdifull arbeidskraft, og inntekter til fellesskapet, sa statsminister Erna Solberg under oppstarten.

Åpningsinnlegget under oppstarten av inkluderingsdugnaden (regjeringen.no)

Forskjell mellom inkluderingsdugnaden og IA

Inkluderingsdugnaden er ikke det samme som IA-avtalen.

Inkluderingsdugnaden er en egen satsing. 1 av 5 norske arbeidstakere mellom 20 og 66 år i dag står i dag utenfor arbeidsmarkedet i en tid der det blant annet blir færre aktive arbeidstakere og flere eldre i samfunnet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa at man måtte utfordre statlige arbeidsgivere til å tenke annerledes rundt rekruttering, men at statlige arbeidsgivere ikke skal måtte gjøre hele jobben alene.

Se hvordan NAV skal støtte arbeidsgivere

Onsdag presenterte NAV-direktør Sigrun Vågeng flere satsinger og verktøy som NAV har for å hjelpe arbeidsgivere til å nå målene.

Her kan du lese om flere, konkrete verktøy NAV kan tilby arbeidsgivere (regjeringen.no)

Veiviser for inkludering for arbeidsgivere (nav.no)

- Mange arbeidsgivere synes det er risikofylt å ansette personer uten komplett CV, med helseutfordringer eller som mangler kompetanse. Lønnsstilskudd virker godt. Vi vil bruke mer penger på lønnstilskudd og gjøre ordningen enklere for arbeidsgivere. Vi kan også gi tilskudd til en mentor, eller en en jobbspesialist som kan legge arbeidsoppgavere til rette i virksomheten, sa Vågeng.

Under kan du se hvordan hørselshemmede Oscar Gerritsen overtalte Upheads til å kontakte NAV og prøve ham ut:

Video-embed fra Arbeid- og sosialdepartementets Facebook-side

Ser på regelverket ved ansettelser

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sa at arbeidsgivere måtte bort fra argumentene om at de ikke har noen oppgaver "som passer" i sin virksomhet. Samtidig sa hun at KMD vil gå gjennom regelverket for å se på hvilke utfordringer arbeidsgivere kan møte i rekrutteringsprosessen når de skal i gang med inkluderingsdugnaden i egen virksomhet.

– Vi er i også i gang med å se på hvordan vi kan styrke allerede etablerte ordninger, for eksempel traineeprogrammet, for å nå femprosent-målet. Som ansvarlig for den statlige arbeidsgiverpolitikken, skal vi fra KMDs side blant annet gå gjennom regelverket vårt ved ansettelser og se nærmere på hvilke utfordringer vi kan møte. Samtidig vil jeg utfordre virksomhetene i staten til å se på hvordan de skal bidra for at staten skal nå femprosent-målet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på regjeringen.no.

Tillegg til tildelingsbrevene

Inkluderingsdugnaden i staten skal følges opp av de enkelte virksomhetene.

Hvordan virksomhetene nå konkret skal rapportere på dette, kan du lese i rundskrivet til departementene som KMD la ut kort tid etter oppstarten av inkluderingsdugnaden. Arbeidsgiverportalen vil fylle på med informasjon og verktøy som statlige arbeidsgivere vil trenge.

Her kan du se hele oppstarten av inkluderingsdugnaden

Deldette