Rapportering på inkluderingsdugnaden i årsrapporten

På disse sidene får du veiledning i hvordan du skal rapportere på inkluderingsdugnaden i årsrapporten. Vi gir deg også tips til hvordan du kan samle tallene du trenger, og eksempler på hvordan rapportere både tall og tiltak.

Illustrasjon av en rekrutteringsprosess av personer innen målgruppen for inkluderingsdugnaden
 
 

Denne veiledningen ivaretar endringer i forskriften til statsansatteloven som kom i 2020 og føringer i rundskriv H-6/19. Fellesføring i tildelingsbrevene for 2021 er den samme som for 2020. Veiledningssidene ble sist oppdatert august/september 2021.

Aktuelt

Kontakt