Rapportering på inkluderingsdugnaden i årsrapporten

På disse sidene får du veiledning i hvordan du skal rapportere på inkluderingsdugnaden i årsrapporten. Vi gir deg også tips til hvordan du kan samle tallene du trenger, og eksempler på hvordan rapportere både tall og tiltak.

Illustrasjon av en rekrutteringsprosess av personer innen målgruppen for inkluderingsdugnaden
 
 

I april 2020 oppdaterte vi denne veiledningen, slik at den ivaretar endringer i forskriften til statsansatteloven som kom i 2020 og føringer i rundskriv H-6/19 Fellesføring i tildelingsbreva for 2020.

Aktuelt

Kontakt