Rapportering på inkluderingsdugnaden i årsrapporten

På disse sidene får du veiledning i hvordan du skal rapportere på inkluderingsdugnaden i årsrapporten. Vi gir deg også tips til hvordan du kan samle tallene du trenger, og eksempler på hvordan rapportere både tall og tiltak.

Illustrasjon av en rekrutteringsprosess av personer innen målgruppen for inkluderingsdugnaden
 
 

 

Aktuelt

Hvorfor må du rapportere i årsrapporten?

Fellesføringen i tildelingsbrevene for 2019 pålegger alle statlige virksomheter å redegjøre for hvordan de innretter rekrutteringsarbeidet for å nå målet med at minst fem prosent av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. 

Rapporteringen er viktig både for å kunne følge utviklingen, men også for å gi mulighet for å spre erfaringer om hvilke tiltak som har effekt.