Opptak og presentasjonar: Rekruttering som inkluderer - kvalifikasjonsprinsippet og inkluderingsdugnaden

Sjå opptaka og last ned foredraga frå webinaret 11. juni 2020 Kvalifikasjonsprinsippet og inkluderingsdugnaden – motsetningar, eller to sider av same sak?

Publisert: 23. jun 2020, Sist endra: 15. des 2020

Du finner foredraga for nedlasting i PDF-format nedst i artikkelen: 

Velkomen ved prosjektleiar for inkluderingsdugnaden, ved Ragnhild Aamodt Grønlie, DFØ og Korleis handheve kvalifikasjonsprinsippet på best mogleg vis? ved Karen Haug Aronsen, Sivilombodsmannen.

 

 

Korleis bruke positiv særbehandling og tilrettelegging som verkemiddel for inkludering? ved Lars Kolberg, Likestillings- og diskrimineringsombodet og avslutning ved Ragnhild Aamodt Grønlie, DFØ 

 

 

Sharethis