Hvor kan arbeidsgiver få bistand?

Ulike virksomheter og tjenester kan gi deg som arbeidsgiver støtte og bistand i traineeperioden. Dette er ikke en uttømmende liste.

Publisert: 15. Apr 2019, Sist endret: 15. Apr 2019
Her kan du søke veiledning og bistad
VirksomhetTjeneste
Difis veiledningstjeneste Gjennom Difis veiledningstjeneste kan du kontakte fagpersoner for rådgivning innen ulike arbeidsrettslige forhold og HR-relaterte spørsmål. 
NAVs Hjelpemiddelsentral

Hos NAVs hjelpemiddelsentraler kan du få kompetent rådgivning og hjelp til teknisk tilrettelegging, uten kostnad for virksomheten. 

Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om nedsatte funksjonsevner og konsekvensen av dem, mulige løsninger på praktiske problemer, produkter som finnes på markedet, tilpasningsmuligheter og tilrettelegging av miljø. 

Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. 

NAV St.Hanshaugen

Er et sentralt kontaktpunkt for å hjelpe statlige arbeidsgivere i rekrutteringsprosessen av ansatte i inkluderingsdugnadens målgruppe. 

Kontaktpersoner for statlige virksomheter i Oslo:

Harald Norberg
Epost: harald.norberg@nav.no
Mobil: 977 00 720

Thomas Postl
Epost: thomas.fjeld.postl@nav.no
Mobil: 906 90 926

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Veiledning til de som skal jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen.

Sidene gir en innføring i lover og regler, og konkrete råd og tips til hvordan en enkelt kan drive et praktisk likestillingsarbeid, som en del av den ordinære personalpolitikken. 

Eksterne leverandører av tilretteleggingstjenester

Det finnes eksterne rekrutteringsfirma av tilretteleggingstjenester som er godkjent av NAV/Hjelpemiddelsentralen. De hjelper deg med funksjonsassistenter. Arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistensen ligger hos den eksterne leverandøren. 

Eksempel: 

ULOBA independent living Norge

Prima Assistanse

Psykisk helse 

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 30 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse. 

Rådet for psykiske helse har sammen med AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) laget en liste med anbefalinger for arbeidsgivere og støtteapparatet i forbindelse med rekruttering og inkludering av mennesker med psykiske helseplager. Du finner listen og andre tips om psykisk helse og arbeidsliv her. 

Unge funksjonshemmede 

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemming og kronisk sykdom. Deres formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom. 

Unge funksjonshemmede har flere prosjekter og ressurser om arbeidsliv. Eksempel: Tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Ringer i Vannet Les om og bli inspirert av NHOs merkevare og metodikk for inkluderende rekruttering.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*