Til deg som er blitt ansatt som trainee

Gratulerer med ny jobb i staten! Her får du en oversikt over noen av tilbudene du får som trainee i staten.

Publisert: 15. Apr 2019, Sist endret: 07. Feb 2020

Du er blitt ansatt i en stilling utlyst gjennom traineeprogrammet, og dette gir deg automatisk plass som deltaker i et kompetanseprogram for medarbeiderutvikling. 

Målet med kompetanseprogrammet er å gjøre deg trygg i rollen som medarbeider i staten og utvikle din kompetanse. 

Kompetanseprogrammet består av følgende: 

Traineesamlinger

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) arrangerer samlinger for alle som er ansatt gjennom traineeprogrammet. Traineesamingene er obligatoriske. 

Formålet med samlingene er å bevisstgjøre egen kompetanse, kapasitet og muligheter i jobb og karriere. Vi løfter frem temaer som blant annet ny i jobben, arbeidstakerstrategier, dine rettigheter og medarbeiderutvikling. 

Samlingene gir deg også mulighet til å skape nettverk med de andre traineene. 

Mentor

Som trainee får du tildelt en mentor i virksomheten du jobber i. 

Mentoring som arbeidsform baserer seg på at en yrkesutøver i kraft av sin kompetanse og virksomhetsforståelse deler sine erfaringer, nettverk og råd med deg. Det er ditt ansvar som trainee å få så mye ut av mentoren din som mulig. Mentoren skal være en samtalepartner og gi deg støtte. 

Det skal undertegnes en skriftlig avtale mellom deg og din mentor for å sikre forventningsavklaring, oppfølging, fremdrift og konfidensialitet. 

Din mentor får egen opplæring og praktisk erfaring i veiledning. 

Mentoren vil også delta på enkelte av traineesamlingene. 

Mentors rolle

 • En samtalepartner og ressursperson
 • En god lytter og stiller gode, åpne spørsmål
 • En støtte og rådgiver i utfordrende situasjoner og rundt traineens medarbeiderskap
 • Utøver empati, gir motivasjon og bidrar til å skape gjensidig tillit 
 • En person fra virksomheten med mye kunnskap og erfaring, og et engasjement for deling

Tips til gjennomføring

 • Behovsavklaring. Avklar tydelig hva du forventer av din mentor og hva du selv må følge opp
 • Kjøreregler. Avklar tydelige retningslinjer eller regler for samtalene
 • Kontraktsignering mellom mentor og trainee (eksempel)
 • Sett av tid i kalenderen til jevnlige og faste møtetider
 • Ha en konkret agenda for møtene

Tips til samtaletemaer

 • Status siden sist: Hvordan har jeg det på jobb? 
 • Yrkesrollen
 • Planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver 
 • Karriere
 • Samhandling med ulike medarbeidere 
 • Egne styrker og svakheter 

Fadder

Fadderen din skal være din uformelle støttespiller, og hjelpe deg praktisk og sosialt i arbeidshverdagen. For eksempel vil fadderen din vise hvor man finner rekvisita og annet på arbeidsplassen, ta deg med til kantinen for å spise lunsj, og inkludere deg i relevante kollegadiskusjoner. Du må bruke fadderen aktivt slik at du raskt kommer inn i miljøet. 

Illustrasjon av en sirkel der traineen er i midten og er omringet av leder, HR, mentor og fadder.
 

Foto: Difi

Innfasing

Som nyansatt vil du også følge virksomhetens rutiner for innfasing, ofte kalt onboarding. Det tar omtrent ett år før man er fullt integrert i jobben, med god oversikt over arbeidsoppgaver og hva som forventes av deg. 

Din virksomhet har ansvar for å sette i gang virksomhetsintern opplæring ut i fra behov. 

I God start! får du tilgang til gode e-læringskurs i grunnleggende forvaltningskunnskap som gjør deg bedre rustet som ansatt i staten. 

Tips til deg som trainee

 • Åpenhet til nærmeste leder er viktig for at du har det bra på jobb. Avklar med lederen hva dine grenser er, og fortell om hvordan du ønsker å bli introdusert til andre kollegaer. 
 • Du har krav på tilrettelegging, så fortell om dine behov slik at du kommer raskt i gang med arbeidet. 

 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*